Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka rozpoczął swoją działalność 1 września 2000r.

Główną misją SPZOZ Warszawa – Białołęka jest zapewnienie Pacjentom kompleksowej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistyki, Rehabilitacji, Stomatologii, Psychiatrii, Medycyny Pracy

Działalność medyczna prowadzona jest w trzech placówkach:
– Poradnia Rodzinna i Specjalistyczna przy ul. Milenijnej 4
– Poradnia Rodzinna (filia nr 1) przy ul. Marywilskiej 44
– Przychodnia Rejonowa przy ul. Majorki 53

.