Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka rozpoczął swoją działalność 1 września 2000r.

Główną misją SPZOZ Warszawa – Białołęka jest zapewnienie Pacjentom kompleksowej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistyki, Rehabilitacji, Stomatologii, Psychiatrii, Medycyny Pracy

Działalność medyczna prowadzona jest w trzech placówkach:
– Poradnia Rodzinna i Specjalistyczna przy ul. Milenijnej 4
– Poradnia Rodzinna (filia nr 1) przy ul. Marywilskiej 44
– Przychodnia Rejonowa przy ul. Majorki 53
Wszystkie placówki przystosowane są do obsługi pacjentów niepełnosprawnych (windy podjazdy).

W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej udzielamy świadczeń medycznych w poradniach:: kardiologicznej, neurologicznej, dermatologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgii ogólnej, chirurgii ogólnej dla dzieci, okulistyki, otolaryngologicznej dla dorosłych, otolaryngologicznej, dla dzieci, gastroentorologicznej, ortopedycznej.

SPZOZ Warszawa-Białołęka posiada szereg pracowni:
Pracownia RTG (w tym stomatologiczne), Pracownia USG, EEG, Audiologiczna, Endoskopowa przewodu pokarmowego (gastroskopia), Próby wysiłkowej, badanie metodą Holtera oraz EKG.

W ramach POZ obejmujemy opieką 25,5 tys. osób w tym ok. 5,5 tys. dzieci oraz 11 tys. młodzieży z 17 szkół: 10 podstawowych, 6 gimnazjów, oraz 1 liceum ogólnokształcącego. Sprawujemy także opiekę nad Domami Pomocy Społecznej
i Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi

Systematycznie realizujemy programy finansowane przez NFZ: Program profilaktyki szyjki macicy, chorób układu krążenia, chorób gruźlicy oraz finansowane przez m.st. Warszawa m.in.: Zdrowy Uczeń, Szkoła rodzenia, programy szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku jak
i dla osób bezdomnych.

Wykonujemy również profilaktyczne badania pracownicze – wstępne, okresowe, kontrolne na zlecenie zakładów pracy oraz klientów indywidualnych w ramach medycyny pracy

„Rzetelność, pracowitość i uprzejmość pracowników sprawia, że wizyta
w przychodni zoz-u nie jest przykrą koniecznością, ale staje się przyjaznym pobytem owocującym odzyskaniem zdrowia”

Nasze przychodznie:

Poradnia Rodzinna
ul. Milenijna 4

                                            Poradnia Rodzinna

                                                 ul. Marywilska 44

Poradnia Rodzinna

ul. Majorki 53