——————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
03-125 Warszawa, ul. Milenijna 4;
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej                (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 618 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2015r., poz. 581 ze zm.)
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Leczenie stomatologiczne w następującym zakresie:

               Świadczenia w zakresie  ogólnostomatologii;

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących zakresach:

             Świadczenia w zakresie gastroenterologii;

             Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej;

                Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii;

               Świadczenia w zakresie okulistyki;

              Świadczenia w zakresie neurologii

               Świadczenia w zakresie otolaryngologii;

             Świadczenia w zakresie kardiologii;

               Świadczenia w zakresie medycyny pracy

            Świadczenia w zakresie wykonywania badań diagnostyki USG

ginekologiczno–położniczej;

Ogłoszenie

1 załącznik do oferty

2 form.oferty – za badanie

3 form.oferty  za pkt

4 form.oferty %

5 form.oferty  na stomatologię – za pkt

6 form.oferty na stomatologię -%

7 form.oferty na stomatologię – programy

8 załącznik harmonogram

9 oświadczenie

10 Projekt umowy specjalistycznej 

11 Projekt umowy  specjalistycznej – Ortopedia 

12 Projekt umowy – stomatologia

13 form.oferty na specjalistykę – programy

 SWKO – specjalistyka

SWKO – stomatologia

Korekta do harmonogramu

Korekta-do-harmonogramu-II.

ogłoszenie – konkurs

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

——————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka

03-125 Warszawa, ul. Milenijna 4

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 618 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2015r.,poz. 581 ze zm.)

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

1)      Okulistyka

Ogłoszenie

1 załącznik oferte

2 form.ofert za pkt

3 form.ofert %

4 załącznik harmonogram

5 oświadczenia

6 SWK – konkurs

7 Umowa – specjalis

ogłoszenie – konkurs

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

——————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Warszawa-Białołęka
z siedzibą w Warszawie przy ul. Milenijnej 4 działając na podstawie: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności leczniczej (Dz. U. 2015 r. poz. 618 z póź. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)
Ogłasza konkurs ofert  na zawarcie umowy na udzielenie zamówienia na usługi medyczne z zakresu czynności technicznych z protetyki stomatologicznej wykonywane w okresie od 05.01.2016r do 30.06.2018 r w:

  • Poradni Specjalistycznej przy ul. Milenijnej 4;
  • Poradni Rodzinnej przy ul. Marywilskiej 44;
  • Przychodni Rejonowej  przy ul. Majorki 53;

  OGŁOSZENIE 2015
1 załącznik do SWKO
2 załącznik do SWKO
3 załącznik do umowy usług protetycznych
Projekt umowy na usługi protetyczne docx
Szczegółowe warunki konkursu 2015

ogłoszenie o wygranym konkursie

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

——————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
03-125 Warszawa, ul. Milenijna 4
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 618 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2015r., poz. 581 ze zm.)
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Leczenie stomatologiczne w następujących zakresie:

1)      Świadczenia ogólnostomatologiczne;

Ogłoszenie
1 załącznik oferte
 2 form.ofert na stomatologia 
 3 form.ofert na stomatologia za pkt
4 form.ofert na stomatologię – programy
5 załącznik harmonogram
6 Projekt umowy – stomatologia
7 oświadczenia
SWKO – stomatolog

ogłoszenie – konkurs

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
——————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Warszawa-Białołęka
z siedzibą w Warszawie przy ul. Milenijnej 4 działając na podstawie: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności leczniczej (Dz. U. 2015r. poz. 618) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581)
Ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie badań diagnostycznych i zaprasza do składania ofert.


II Ogłoszenie
II Szczegółowe warunki konkursu ofert
1 Opis przedmiotu zamówienia 
2 Formularz
 3 Projekt umowy na świadczenia medyczne 

Unieważnienie konkursu

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

——————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Warszawa-Białołęka
z siedzibą w Warszawie przy ul. Milenijnej 4 działając na podstawie: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności leczniczej (Dz. U. 2015r. poz. 618) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581)

Ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie badań diagnostycznych i zaprasza do składania ofert.


Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
1 Opis przedmiotu zamówienia 
2 Formularz
3 Projekt umowy na świadczenia medyczne – poprawiona

Unieważnienie konkursu

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

——————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
03-125 Warszawa, ul. Milenijna 4
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 618 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 581 ze zm.)
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

1)      Dermatologii

Ogłoszenie
 1 załącznik oferte
2 form.ofert za pkt
3 form.ofert %
4 załącznik harmonogram
 5 oświadczenia
6 SWK – konkurs
 7 Umowa – specjalis

ogłoszenie – konkurs  Data 15.10.2015 r.

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
——————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
03-125 Warszawa, ul. Milenijna 4
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 217 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.)
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

Kardiologia

Ogłoszenie
1 załacznik oferte
 2 form.ofert za pkt
3 form.ofert %
4 załącznik harmonogram
5 oświadczenia
6 SWK – konkurs
7 Umowa – specjalis

ogłoszenie – konkurs –  Data 27.07.2015 r.

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

 ——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
03-125 Warszawa, ul. Milenijna 4
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 217 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.)
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
Leczenie stomatologiczne w następujących zakresach:
1)      Świadczenia ogólnostomatologiczne;
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:
1)      Otolaryngologii
Ogłoszenie

1 załącznik oferte
2 form.ofert za pkt
3 form.ofert %
4 form.ofert z stomatologia %
5 form.ofert za pkt stomatologia
6 załącznik harmonogram
7 Formularz – specjalistyka
8 formularz – stomatologia
9 konkurs – stomatolog
10 umowa – stomatologia
11 Umowa – specjalis

ogłoszenie – konkurs

 ——————————————————————————————————————–

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
z siedzibą w Warszawie przy ul. Milenijnej 4 działając na podstawie: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013r. poz. 217) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz. 1027)
Ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań diagnostycznych i zaprasza do składania ofert.

OGŁOSZENIE-diagnostyka1-1
Sczegołowe-warunki-konkursu-diagnostyka1-1
UMOWA-diagnostyka1
Formularz
załącznik nr 1

WYNIK KONKURSU- bad. II

————————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
z siedzibą w Warszawie przy ul. Milenijnej 4 działając na podstawie: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013r. poz. 217) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz. 1027)
Ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań diagnostycznych i zaprasza do składania ofert.

OGŁOSZENIE-diagnostyka1
Sczegółowe-warunki-konkursu-diagnostyka1
UMOWA-diagnostyka1
załącznik nr 1
Formularz

WYNIK KONKURSU- bad.

————————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Milenijnej 4, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)
ogłasza konkurs na świadczenie zdrowotne w zakresie:1.Badań Laboratoryjnych
2.Badań diagnostycznych

OGŁOSZENIE
załacznik-nr-1
załacznik-nr-2
formularz ofery dla laboratoryjnej nr 3
formularz ofery dla diagnostycznych nr 4
5 Wzór umowy- laboratorium
6 Wzór umowy- diagnostyczna
SWKO labolatorium. 2014

odpwiedz I – laboratorium

WYNIK KONKURSU

——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań mammograficznych

OGŁOSZENIE 2014 mammografia
Szczegółowe warunki konkursu 2014 mammografia
UMOWA MAMMOGRAFIA 2014
OŚWIADCZENIE do SWKO

Ogłoszenie o wygranym konkursie

——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE

Konkurs ofert na zawieranie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.

OGŁOSZENIE,  Szczegółowe warunki konkursu 2014

UMOWA pakiet 1,  UMOWA pakiet 2

form. ofert za badanie,  form.ofert za pkt stomatologia

form.ofert za pkt,   form.ofert  program,  form.ofert %

załącznik nr 6 harmonogram,  załącznik nr 1

Informacja o wygranym konkursie

Sprostowanie ogłoszenia wyników konkursu ofert na świadczenia medyczne

——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE

Na usługi medyczne z zakresu czynności technicznych z protetyki stomatologicznej wykonywane w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2015r

OGŁOSZENIE 2013,   umowa PROTETYKA wzór

Szczegółowe warunki konkursu protetyka

Zał. nr 3 do Umowy Protetyka,   załącznik2

zał.nr1

Ogłoszenie o wygranym konkursie

——————————————————————————————————————–

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na :
badania diagnostyczne

UMOWA diagnostykazałącznik .do warunków

załącznik nr 1,  OGLOSZENIE diagnostyka

Sczegółowe warunki konkursu diagnostyka

Unieważnienienie konkursu

——————————————————————————————————————-

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na :
badania diagnostyczne

Sczegołowe warunki konkursu diagnostyka

OGŁOSZENIE diagnostyka,  załącznik nr 1

załącznik .do warunkówUMOWA diagnostyka

Unieważnienie konkursu

 ——————————————————————————————————————–

Konkurs ofert  na udzielenie zamówienia na usługi medyczne z zakresu  protetyki stomatologicznej 2013

       zamieszczone w dniu 19.08.2013

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie 2013,  Szczegółowe warunki konkursu 2013

Zał nr 2 formularz ofertowy Protetyka,  Załącznik do SWKO

Załącznik do umowy usług protetycznych,  zam.protetyka

umowa Protetyka sierpien 2013

Ogłoszenie o wygranym konkursie – 26.08.2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
03-125 Warszawa, ul. Milenijna 4
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 618 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 581 ze zm.)
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

1)      Dermatologii

Ogłoszenie
 1 załącznik oferte
2 form.ofert za pkt
3 form.ofert %
4 załącznik harmonogram
 5 oświadczenia
6 SWK – konkurs
 7 Umowa – specjalis

ogłoszenie – konkurs  Data 15.10.2015 r.

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
——————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
03-125 Warszawa, ul. Milenijna 4
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 217 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.)
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

Kardiologia

Ogłoszenie
1 załacznik oferte
 2 form.ofert za pkt
3 form.ofert %
4 załącznik harmonogram
5 oświadczenia
6 SWK – konkurs
7 Umowa – specjalis

ogłoszenie – konkurs –  Data 27.07.2015 r.

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

 ——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
03-125 Warszawa, ul. Milenijna 4
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 217 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.)
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
Leczenie stomatologiczne w następujących zakresach:
1)      Świadczenia ogólnostomatologiczne;
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:
1)      Otolaryngologii
Ogłoszenie

1 załącznik oferte
2 form.ofert za pkt
3 form.ofert %
4 form.ofert z stomatologia %
5 form.ofert za pkt stomatologia
6 załącznik harmonogram
7 Formularz – specjalistyka
8 formularz – stomatologia
9 konkurs – stomatolog
10 umowa – stomatologia
11 Umowa – specjalis

ogłoszenie – konkurs

 ——————————————————————————————————————–

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
z siedzibą w Warszawie przy ul. Milenijnej 4 działając na podstawie: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013r. poz. 217) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz. 1027)
Ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań diagnostycznych i zaprasza do składania ofert.

OGŁOSZENIE-diagnostyka1-1
Sczegołowe-warunki-konkursu-diagnostyka1-1
UMOWA-diagnostyka1
Formularz
załącznik nr 1

WYNIK KONKURSU- bad. II

————————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
z siedzibą w Warszawie przy ul. Milenijnej 4 działając na podstawie: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013r. poz. 217) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz. 1027)
Ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań diagnostycznych i zaprasza do składania ofert.

OGŁOSZENIE-diagnostyka1
Sczegółowe-warunki-konkursu-diagnostyka1
UMOWA-diagnostyka1
załącznik nr 1
Formularz

WYNIK KONKURSU- bad.

————————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Milenijnej 4, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)
ogłasza konkurs na świadczenie zdrowotne w zakresie:1.Badań Laboratoryjnych
2.Badań diagnostycznych

OGŁOSZENIE
załacznik-nr-1
załacznik-nr-2
formularz ofery dla laboratoryjnej nr 3
formularz ofery dla diagnostycznych nr 4
5 Wzór umowy- laboratorium
6 Wzór umowy- diagnostyczna
SWKO labolatorium. 2014

odpwiedz I – laboratorium

WYNIK KONKURSU