Konkurs na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgii urazowo – ortopedycznej
ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami (007)
Rozstrzygnięcie konkursu
Zamieścił/a: Anita Nowakowska
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy
ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
Rozstrzygnięcie konkursu 
Zamieścił/a:Anita Nowakowska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Świadczenia w zakresie Ortopedii i Traumatologii

Ogłoszenie

1 załącznik oferte

2 form.ofert za pkt

3 form.ofert Specjalistyka

4 załącznik harmonogram NFZ

5 oświadczenia

7 projekt umowy specjalistycznej

SWK Specjalistyka-Ortopedia

Ogłoszenie Wyniku Konkursu

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NAUDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Leczenie stomatologiczne w następującym zakresie:
a. Świadczenia w zakresie ogólnostomatologii
OGŁOSZENIE
1 załącznik oferte
2 form.ofert na stomatologia za pkt
3 form.ofert na stomatologia
4 form.ofert na stomatologie – programy
5 załącznik harmonogram NFZ
6 załącznik harmonogram – komercja
7 oświadczenia
SZWKO
Ogłoszenie Wyniku Konkursu
Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NAUDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:
chirurgii dziecięcej 
ogloszenie
1 załącznik oferte
2 form.ofert za pkt
3 form.ofert Specjalistyka
4 załącznik harmonogram NFZ
5 oświadczenia
6 projekt umowy specjalistycznej
SWK Specjalistyka
Ogłoszenie wyniku konkursu
Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
usługi medyczne z zakresu czynności technicznych z protetyki stomatologicznej.

Ogłoszenie

1 załącznik do SWKO 

 2 załącznik do SWKO

3 załącznik do umowy usług protetycznych

Projekt umowy na usługi protetyczne

 Szczegółowe warunki konkursu

Ogłoszenie wyniku konkursu

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących zakresach:
Świadczenia w zakresie badań USG;
Ogłoszenie
1 załącznik oferte
2 form.ofert za pkt
3 form.ofert Specjalistyka
4 załącznik harmonogram NFZ
5 oświadczenia
6 projekt umowy specjalistycznej 
SWK Specjalistyka

Ogłoszenie Wyniku Konkursu

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących zakresach:

a) Świadczenia w zakresie otolaryngologii

Ogłoszenie

1 załącznik ofertę

2 form.ofert  za pkt

3 form.ofert Specjalistka

4 załącznik harmonogram NFZ

5 oświadczenia

6 projekt umowy specjalistycznej 

SWK Specjalistyka

Ogłoszenie Wyniku Konkursu

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
1. Leczenie stomatologiczne w następującym zakresie:
a) Świadczenie w zakresie ogólnostomatologii;
2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących zakresie:
a) Świadczenie w zakresie gastroenterologii;
b) Świadczenie w zakresie chirurgii ogólnej;
c) Świadczenie w zakresie ortopedii i traumatologii;
d) Świadczenie w zakresie otolaryngologii;
e) Świadczenie w zakresie kardiologii;
f) Świadczenie w zakresie medycyny pracy;
g) Świadczenie w zakresie wykonywania badań diagnostyki USG ginekologiczno-położniczej;
Ogłoszenie
1 załącznik oferte
 2 form.ofert za pkt
2a form. ofert  za badanie
 3 form.ofert % Specjalistyka
4 form.ofert % Med Pracy.
 5 form.ofert na stomatologia za pkt
6 form.ofert na stomatologia %
7 form.ofert na stomatologie - programy
8 załącznik harmonogram - komercja Med Prac
9 załącznik harmonogram NFZ
10 załącznik harmonogram - komercja
11 oświadczenia
12 projekt umowy Medycyna Pracy
13 projekt umowy specjalistycznej
 14 projekt umowy specjalistycznej - Ortopedia
15 projekt umowy - stomatologia
SWK Specjalistyka
 SWKO - stomatologia

Ogloszenie wyniku konkursu

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

1)      Okulistyka

Ogłoszenie

1 załącznik_ofertę

2 form.ofert _za_pkt

3 form.ofert_%

4 załącznik_harmonogram

5 oświadczenia

6 SZCZEGÓŁOWE_WARUNKI_KONKURSU

7 Umowa_-_specjalis

Ogloszenie Wyniku konkursu

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Badań diagnostycznych

ogłoszenie

1 Opis przedmiotu zamówienia 

 2-Formularz

3 Projekt umowy na świadczenia medyczne II 

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Informacja o wyniku konkursu

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Badań diagnostycznych

Ogłoszenie

1 Opis przedmiotu zamówienia

2-Formularz

3 Projekt umowy na świadczenia medyczne II

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Informacja o wyniku konkursu

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Świadczenia Medycyny Pracy

Ogłoszenie

 1 załącznik oferte

 2 form.ofert Med Pracy.

 3 załącznik harmonogram - komercja Med Prac

4 oświadczenia

5 Projekt umowy Medycyna Pracy 

SWK Medycyna Pracy

Ogłoszenie wyniku konkursu

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.Badań laboratoryjnych
2. Badań diagnostycznych
Ogłoszenie
 załącznik nr 1
załącznik nr 2
formularz ofery dla laboratoryjnej nr 3
formularz ofery dla diagnostycznych nr 4
5-Wzór-umowy-laboratorium1
 6-Wzór-umowy-diagnostyczna1
 SWKO labolatorium. 2017

Wyniki konkursu

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Leczenie stomatologiczne w następujących zakresie:
Świadczenia ogólnostomatologiczne
Świadczenia Medycyny Pracy

Ogłoszenie wyniku konkursu.

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Leczenie stomatologiczne w następujących zakresie:

Świadczenie ogólnostomatologiczne.

Smiley face
konkursnastomatologie.zip

Ogłoszenie o wynikach konkursu.pdf

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka

03-125 Warszawa, ul. Milenijna 4

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1638 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2016r.,poz. 1793 ze zm.)

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

1)      Psychiatria

OGŁOSZENIE

1 załącznik oferte 

 2 form.ofert za pkt 

3 form.ofert % 

4 załącznik harmonogram 

5 oświadczenia

 6 szczegółowe warunki konkursu

7 Umowa - specjalis 

wyniki konkursu

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka

03-125 Warszawa, ul. Milenijna 4

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1638 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2016r.,poz. 1793 ze zm.)

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

1)      Okulistyka

 Ogłoszenie 

1 załącznik oferte 

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka

03-125 Warszawa, ul. Milenijna 4

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1638 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2016r.,poz. 1793 ze zm.)

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

  1. Okulistyka

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Warszawa-Białołęka z siedzibą w Warszawie przy ul. Milenijnej 4 działając na podstawie: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności leczniczej (Dz. U. 2016r. poz.1638 z późn. zm.)) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z poźn. zm.)

Ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie badań diagnostycznych.

Ogłoszenie

1 Opis przedmiotu zamówienia

2-Formularz 

3-Projekt-umowy-na-świadczenia-medyczne 

Szczegółowe-warunki-konkursu-ofert 

Informacja z otwarcia konkursu

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Warszawa-Białołęka
z siedzibą w Warszawie przy ul. Milenijnej 4 działając na podstawie: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności leczniczej (Dz. U. 2016r. poz.1638 z późn. zm.)) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z poźn. zm.)
Ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

 Ogłoszenie 
1 Opis przedmiotu zamówienia
2-Formularz
3-Projekt-umowy-na-świadczenia-medyczne(7) 
Szczegółowe warunki konkursu 

Informacja z otwarcia konkursu

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE I SPECYFIKACJA KONKURSU OFERT

na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym

Ogłoszenie i specyfikacja

Załącznik 1 do specyfikacji - wykaz SPZOZ

Załącznik 2 do specyfikacji - formularz oferty 

wyniki konkursu

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących zakresach:
a) Świadczenia w zakresie neurologii

Ogłoszenie

1 załącznik oferte 

2 form.ofert za pkt

 3 form.ofert % 

4 załącznik harmonogram

5 oświadczenia

 6 Projekt umowy specjalistycznej

SWK specjalistyka

ogłoszenie - konkurs

INFORMACJA

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Warszawa-Białołęka

Ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań mammograficznych  i zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenie

Projekt umowy

Szczegółowe warunki konkursu 

Oświadczenie do SWKO 

ogłoszenie o wygranym konkursie 

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT                                                                                                                  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT                                                                                                                  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ