W Poradni Rodzinnej przy ul. Milenijnej 4 istnieje Poradnia Zdrowia Psychicznego, w której nie tylko można się leczyć z powodu chorób na tle nerwowym, ale także uzyskać porady w wielu problemach związanych z różnymi sytuacjami życiowymi.

Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się poradnictwem i leczeniem w zakresie:

 • zaburzeń depresyjnych i nerwicowych,
 • zaburzeń lękowych, fobii,
 • natręctw,
 • zaburzeń snu,
 • ostrej reakcji na stres,
 • zaburzeń urojeniowych,
 • schizofrenii,
 • zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wieku podeszłego,
 • zaburzeń osobowości,
 • innych zaburzeń psychicznych.

Diagnostyka w ramach PZP obejmuje

 • badanie psychiatryczne,
 • badanie psychologiczne.

Formy terapii dostępne w PZP

 • farmakoterapia,
 • psychoterapia (indywidualna, rodzinna, grupowa).

W poradni zatrudniony jest lekarz psychiatra, ale także i psycholog. W poradni nie obowiązuje rejonizacja, przyjmowani są pacjenci z całej Warszawy oraz okolic.

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (022) 519 33 16,  519 33 00