Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa- Białołęka zaprasza pacjentów do skorzystania z pracowni elektrokardiograficznej.

Wykonujemy badania elektrokardiograficzne, próby wysiłkowe na nowoczesnej bieżni mechanicznej oraz badanie Holter 24- godzinne monitorowanie pracy serca.

Próba wysiłkowa (test wysiłkowy)

Jest to elektrokardiograficzny test wysiłkowy, który najczęściej ma na celu ocenę zmian zachodzących w sercu – podczas wysiłku fizycznego. Umożliwia ocenę wydolności fizycznej organizmu. Jest pomocne w rozpoznawaniu i ocenie skuteczności leczenia choroby wieńcowej

Najkorzystniej test wysiłkowy wykonywać jest na ruchomej bieżni, ze stałym zapisem EKG i pomiarem ciśnienia tętniczego krwi.

Istnieją różne przeciwwskazania do wykonania tego badania, m.in. ostra infekcja, niestabilne nadciśnienie tętnicze, niektóre wady serca.Na 3 godziny przed badaniem nie jest wskazane spożywanie posiłku oraz palenie papierosów. Dobrze jest także jeżeli badany przez ok. 12 godzin przed próbą wysiłkową powstrzyma się od większych wysiłków fizycznych. Czasem przed wykonaniem badania odstawia się niektóre leki, aby uzyskać bardziej wiarygodny wynik.

Podczas badania należy zgłaszać lekarzowi wszelkie dolegliwości (ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, uczucie duszności)

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (022) 519 33 16, (022) 519 33 15