Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Białołeka zaprasza wszystkich pacjentów do skorzystania z usług pracowni audiometrycznej, która wykonuje obiektywne badania słuchu u dzieci i osób dorosłych w tym:

  • audiometria – jest to jedna z podstawowych metod stosowanych w audiologii służąca do badania słuchu. Pozwala wykryć istniejący niedosłuch lub głuchote u chorego
  • tympanometria – służąca ocenie ucha środkowego i częsciowo ucha wewnętrznego.

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (022) 519 33 16