Swoją ofertę kierujemy do osób prywatnych, a także do firm, przedsiębiorstw
i instytucji na których, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy, ciąży obowiązek profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy.W związku z tym pracodawca jest zobligowany do podpisania umowy z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Gwarantujemy wysoki poziom usług leczniczych i profilaktycznych.W ramach profilaktycznej opieki nad pracownikami  oferujemy następujące badania:

1. Badanie Wstępne – przed zatrudnieniem pracownika ,przy zmianie stanowiska pracy,
-po wystąpieniu nowych narażeń na stanowisku pracy.

2. Badanie Okresowe – przed wygaśnięciem ważności ostatnio wydanego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy.

3. Badanie Kontrolne – przed powrotem do pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.

4. Książeczka Sanitarno-Epidemiologiczna
– przy wydawaniu książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych u wybranych grup zawodowych.

Zakres wykonywanych badań obejmuje:
1. Badania i konsultacje lekarzy specjalistów medycyny pracy.

2. Konsultacje lekarzy innych specjalności:

– okulisty,
– neurologa,
– laryngologa,
– kardiologa.

3.Badania dodatkowe:

 –Laboratoryjne (morfologia, glukoza, cholesterol, transaminazy: aspat i alat, retykulocyty),
– Diagnostyczne (RTG, EKG, Spirometria, Audiogram (badanie sprawności narządu słuchu).

Organizacja
Badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania od pracodawcy. Skierowanie powinno być wypełnione dokładnie i czytelnie, zawierać wszystkie niezbędne informacje
o stanowisku pracy, a także powinno zawierać pieczątkę firmy z Regonem oraz imienną pieczątkę wraz
z podpisem osoby kierującej pracownika na badania.

W przypadku konsultacji specjalistycznych (okulista, laryngolog, neurolog) rezerwacja wizyt odbywa się tuż po wyjściu od lekarza medycyny pracy przy okienku rejestracji specjalistycznej. Zakres badań pracownika jest zależny od charakterystyki danego stanowiska pracy. Lekarz prowadzący badanie może rozszerzyć jego zakres o dodatkowe badania, jeżeli uzna że jest to niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub już pracującej. Umowę na medycynę pracy można zawrzeć minimalnie na rok, 3 lata lub na czas nieokreślony. Jeżeli nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem prosimy o kontakt: medycynapracy@zozbialoleka.waw.pl,

Tel: (22) 519-33-00 lub (22) 519-33-03

zalacznikUMOWA BEZGÓTOWKOWA

zalacznikUMOWA GOTÓWKOWA

zalacznikZAŁ. NR 2- CENNIK MEDYCYNA PRACY 2015

zalacznikOświadczenie do umowy Med. Pr.

zalacznikSkierowanie na badania lekarskie wstepneokresowekontrolne

zalacznikSkierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne