Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Białołęka może poszczycić się nowoczesną pracownią EEG.

EEG jest wykorzystywane do pomocy w diagnostyce i określaniu typu następujących schorzeń:

  • padaczki
  • stanu splątania
  • urazów głowy
  • guzów mózgu
  • zakażeń
  • chorób zwyrodnieniowych
  • zaburzeń metabolicznych wpływających na mózg
  • zaburzenia snu
  • zaburzenia świadomości
  • potwierdzenia śmierci mózgu u pacjentów w śpiączce

Badanie nie jest stosowane do “czytania myśli”, oceny inteligencji, diagnostyki chorób psychicznych. Wyniki prawidłowe: fale mózgowe mają prawidłową częstotliwość, amplitudę i cechy. Do wykonania tego badania wymagane jest skierowanie.