AKTUALNE          ZAKOŃCZONE

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka,

ul. Milenijna 4 , 03-125 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. (22) 22 519 33 17/91, fax (22) 519 33 75,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na dostawę szczepionek na rok 2013r

Zadanie nr:1 wybrano ofertę:

INTRA Hurtownia Farmaceutyczna; 03-310 Warszawa; ul. Odrowąża 11

Cena oferty –204 235.56 zł

Zadanie nr:2wybrano ofertę:

GSK;60-322 Poznań ul Grunwaldzka 189

Cena oferty –381 647.16 zł

Zadanie nr:3 wybrano ofertę:

POLYPHARM SA; 02-315 Warszawa ul. Barska 33

Cena oferty –21 574.08 zł

Zadanie nr:4 wybrano ofertę:

POLYPHARM SA; 02-315 Warszawa; ul. Barska 33

Cena oferty –142 004.24 zł

Zadanie nr:5 wybrano ofertę:

GSK; 60-322 Poznań ul Grunwaldzka 189

Cena oferty –1 566.00 zł

Zadanie nr:6 wybrano ofertę:

PROFARM PS Sp. z o.o. ;ul. Słoneczna 9605-500 Stara Iwiczna

Cena oferty –9 059,69 zł

 

INTRA Hurtownia Farmaceutyczna

Uzasadnienie wyboru- najniższa wartość oferty

GSK

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę:

POLYPHARM SA

Uzasadnienie wyboru – najniższa wartość oferty

POLYPHARM SA

Uzasadnienie wyboru – najniższa wartość oferty

GSK

Uzasadnienie wyboru – najniższa wartość oferty

PROFARM PS Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru – najniższa wartość oferty

Nie unieważniono żadnego zadania

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert