Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa –Białołęka zapewnia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczenia

– lekarzy POZ
– lekarzy Pediatrów (przychodnia ul. Milenijna 4)
– lekarzy ginekologów-położników (przychodnia ul. Milenijna 4)
– pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
– położnej środowiskowo-rodzinnej

W trzech przychodniach:

Przychodnia Rodzinna ul. Milenijna 4,
Poradnia Rodzinna ul. Marywilska 44,
Poradnia Rodzinna ul. Majorki 53

           Pacjenci chcący korzystać z usług medycznych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinni wypełnić deklarację zapisu do lekarza, pielęgniarki, a kobiety również do położnej. Rejestracja pacjentów odbywa się bezpośrednio w rejestracji lub telefonicznie. Istnieje również możliwość ustalenia wizyty poprzez zapis terminowy.

Punkt pobrań gdzie materiał analityczny pobierany jest w godzinach 08.00-10.00. Dla naszych pacjentów (zapisanych do lekarza pierwszego kontaktu) badania wykonywane są nieodpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, natomiast pacjentom niezapisanym do POZ, proponujemy wykonywanie badań po atrakcyjnych cenach.

Gabinet zabiegowy gdzie pacjenci skorzystać z takich świadczeń jak: badania EKG, pomiary cukru gleukometrem, iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, szczepienia (przeciwko grypie, WZW), pomiary ciśnienia tętniczego krwi, tętna, temperatury,

Poradnia Pediatryczna przychodnia ul. Milenijna 4
Rodzice wraz z dziećmi chcący skorzystać z usług Poradni Pediatrycznej powinni wypełnić deklarację zapisu do lekarza, pielęgniarki. Rodzice mogą swoje dziecko zapisać bezpośrednio w rejestracji lub telefonicznie pod numerem 022 519 33 01, 022 519 33 42 w godzinach 08.00-18.00. Istnieje również możliwość ustalenia wizyty poprzez zapis terminowy.
W ramach poradni pediatrycznej wyróżnia się:

• poradnię dla dzieci chorych
• poradnię dla dzieci zdrowych

W poradni pediatrycznej dla dzieci chorych są przyjmowane dzieci do 18 roku życia zgłaszające się w razie wystąpienia infekcji lub innych problemów zdrowotnych. Przy wskazaniach jest możliwość skorzystania z usług medycznych takich jak: wykonanie badań laboratoryjnych, diagnostyki – RTG, USG, konsultacji specjalistycznej (chirurg, laryngolog, dermatolog, stomatolog)
W gabinecie zabiegowym wykonywane są zlecone iniekcje domięśniowe i inhalacje.
W poradni pediatrycznej dzieci zdrowych wykonywane są bilanse 2,4,6,10,14,16 – latków oraz szczepienia dzieci w wieku szkolnym.
Wykonywane są szczepienia:

1) Obowiązkowe (bezpłatne i płatne).
2) Zalecane odpłatne -zgodnie z obowiązującym Kalendarzem Szczepień (przeciw biegunce rotawirusowej, pneumokokom, meningokokom, ospie wietrznej, grypie)
3) Szczepienia alternatywne płatne przeciw WZW typ A, kleszczowemu zapalenie mózgu i rakowi szyjki macicy.