Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Warszawa -Białołęka
ul. Milenijna 4 03-125 WarszawaSekretariat
sekretariat@zozbialoleka.waw.pl
0 22 519 33 03
fax:
0 22 519 33 70Zamówienia publiczne
mrutkowska@zozbialoleka.waw.pl
0 22 519 33 91

Zaopatrzenie
zaopatrzenie@zozbialoleka.waw.pl  
0 22 519 33 17

Kadry
kadry@zozbialoleka.waw.pl
0 22 519 33 87

Główny księgowy
brogowska@zozbialoleka.waw.pl
0 22 519 33 05

Księgowość
księgowość@zozbialoleka.waw.pl
22 519 33 56

Statystyka i marketing
statystyka@zozbialoleka.waw.pl  
0 22 519 33 71

Administrator ochrony danych osobowych
iod@zozbialoleka.waw.pl
0 22 519 33 69

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
0 22 519 33 06

Z-ca Dyrektora ds. administracji, średniego i niższego personelu medycznego  
0 22 519 33 02