Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka zaprasza wszystkie przyszłe mamy do udziału edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia ,  program finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa. Program realizuje Przychodnia przy ul. Milenijnej 4

Warunki uczestnictwa w programie.

Program edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” jest to świadczenie profilaktyczno-edukacyjne udzielane kobiecie w ciąży w ściśle określonym przez ten program czasie oraz przebywającej na terenie m.st. Warszawy.

Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa ciężarnej w programie jest:

a) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy,

b) zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub
w innej placówce, z którą Urząd m. st. Warszawy podpisał właściwą umowę.

Osoby objęte programem kursu:

Kobieta ciężarna – przełom drugiego i trzeciego trymestru ciąży, osoba towarzysząca.

Zajęcia:

Zajęcia odbywają się 2 razy tygodniu w zależności od ilości grup uczestniczących  poniedziałek-czwartek w godzinach 18.00-20.00.

Założenia edukacji przedporodowej

Przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad dzieckiem i laktacji, promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny, informacja o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie przebiegu ciąży, wsparcie psychiczne i stymulacja do prozdrowotnych zachowań.

Tematyka programu edukacji przedporodowej

Zasady prawidłowego odżywiania, ocena ruchów płodu, bezpieczeństwo w samochodzie, wysiłek fizyczny
i praca zawodowa w ciąży, objawy powikłania ciąży (nadciśnienie tętnicze, ocena poziomu glukozy, obrzęki, przebarwienia skóry, żylaki odbytu etc.), przygotowanie do porodu, początek porodu i jego przebieg, rola osoby bliskiej, towarzyszącej w prawidłowym i powikłanym porodzie, łagodzenie bólu porodowego – techniki relaksacji, korzyści i ryzyko analgezji (rodzaje i techniki znieczulenia porodu), znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie, promocja karmienia piersi i fizjologia laktacji, zaburzenia
i wspomaganie laktacji, opieka nad noworodkiem, pielęgnacja noworodka, psychiczne
i fizyczne zagadnienia okresu połogu, metody regulacji płodności, osoba towarzysząca.

Informacje i zapisy pod nr tel.022 519-33-78