Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż aparatu ultrasonograficznego
ZP/11/2018
ogłoszenie
Regulamin
Załącznik-nr-1-do-Regulaminu
Załącznik-nr-2-do-Regulaminu
UMOWA-KUPNA
SIWZ_1
Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż aparatu ultrasonograficznego
ZP/10/2018
ogłoszenie
Regulamin
Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu
Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu
UMOWA-KUPNA
SIWZ_1
INFORMACJA Z OTWARCIA POSTĘPOWANIA NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

Ogłoszenie o zamówieniu
na usługi-przeglądy,konserwacja oraz naprawy sprzętu medycznego

Ogłoszenie

 1 Opis przedmiotu zamówienia naprawy

2 Opis przedmiotu zamówienia przeglądy

 3 Zestawienie sprzętu

4 Dane Wykonawcy formularz

5 Formularz oferty na usługi

6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków odziało

7 Załącznik – wykaz osób do SIWZ

8 załącznik do SIWZ Wykaz usług

9 załącznik SIWZ. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamowienia

10 Oswiadczenie-o-przynaleznosci-go-grupy-kapitalowej(2)

11 Projekt umowy na przeglad, konserwacje i naprawy  aparatury med.p

Protokół z otwarcia

Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o zamówieniu
na usługi- przeglądy,konserwacja oraz naprawy sprzętu medycznego
Ogłoszenie
1 opis przedmiotu zamówienia naprawy
2 opis przedmiotu zamówienia
3 Zestawienie sprzętu medycznego do przeglądów oraz napraw
4 Dane Wykonawcy formularz
5 Formularz  oferty na usługi
6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
7 Formularz asor. cenowy.
8 Załącznik – wykaz osób do SIWZ
9 załącznik do SIWZ Wykaz usług
10 załącznik SIWZ. Wykaz osób skierowanych do realizacji zam
11 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitałowej(2)
12 Projekt umowy na przegląd, konserwacje i naprawy aparatur
SIWZ postepowanie ZP-4-2018 (2) (1)pp

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

Protokół z otwarcia ofert 

Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-
Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi- przeglądy,konserwacja oraz naprawy sprzętu medycznego
Ogłoszenie
1 opis przedmiotu zamówienia naprawy
2 opis przedmiotu zamówienia
3 zestawienie sprzętu – naprawy
4 zestawienie sprzętu – konserwacja
5 Dane Wykonawcy formularz
6 Formularz  oferty na usługi
7 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
8 Formularz asor. cenowy.
9 Załącznik – wykaz osób do SIWZ
10 załącznik do SIWZ Wykaz usług
11 załącznik SIWZ. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
12 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitalowej(2)
13 projekt umowy na konserwacje aparatury med.p
SIWZ postępowanie ZP-3-2018  (2) (1)pp
Modyfikacja Projektu Umowy
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o zamówieniu

na sprzątanie pomieszczeń

Ogłoszenie

1 opis przedmiotu zamówienia

2 Dane Wykonawcy formularz

3 Formularz oferty na dostawy

4 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitałowej(2)

5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu w

6 Załącznik – wykaz osób do SIWZ

8 Projekt umowy na sprzątanie 2018

SIWZ – sprzątanie 2018_

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ – SPROSTOWANIE W ZAKRESIE ILOŚCI MIESIĘCY

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

8 Modyfikacja projektu umowy na sprzatanie 2018

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup i dostawę środków do dezynfekcji  oraz rękawic jednorazowych.

Ogłoszenie

1 Opis przedmiotu zamówienia

 3 Formularz oferty na dostawy

 4 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitałowej(2)

5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu w 

6 Załącznik – wykaz osób do SIWZ

7 Formularz asor. cenowy.

8 Projekt umowy na dezynfekcje i rekawicejednor_

SIWZ – dezynfekcja

Odpowiedzi

Protokół z otwarcia

Korekta do protokołu z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o zamówieniu

na Zakup i dostawę szczepionek
Ogłoszenie
1 Opis przedmiotu zamówienia
2 Dane Wykonawcy formularz
3 Formularz oferty na dostawy
4 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitałowej(2)
5 Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu.docx
6 Wykaz pracowników
7 Formularz asor. cenowy.
8 Projek umowy doc
SIWZ – na szczepionki

Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o zamówieniu

na Zakup i dostawę szczepionek

ZP/10/2017

Ogloszenie .docx
SIWZ – na szczepionki.docx
1 Opis przedmiotu zamowienia I xlsx.xlsx
2 Dane Wykonawcy formularz.doc
3 Formularz oferty na dostawy.docx
4 Oswiadczenie-o-przynaleznosci-go-grupy-kapitalowej(2).docx
5 Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu.docx
6 Wykaz pracownikow.docx
7 Formularz asor. cenowy..xlsx
8 Projek umowy doc.doc

Protokół z otwarcia z ofert.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym na terenie dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy. Postępowanie nr ZP/9/2017 – roboty budowlane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym na terenie dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy. Postępowanie nr ZP/9/2017 – roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS180-367879-pl /pdf/
zalacznikZałącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zalacznikZałącznik A do SIWZ – PRZEDMIARY

Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz Ofertowy do postępowania ZP-9-2017.doc
Załącznik nr 3 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ – do postępowania ZP-9-2017
Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz JEDZ- w postępowaniu do postępowania ZP-9-2017.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór umowy do postępowania ZP-9-2017.pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz czynności – w postępowaniu ZP-9-2017.pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób – w postępowaniu ZP-9-2017.docx
Załącznik nr 8 do SIWZ – Instrukcja sporządzenia operatu kolaudacyjnego- w postępowaniu ZP-9-2017.pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – w postępowaniu ZP-9-2017.doc
SIWZ roboty budowlane – postępowanie ZP-9-2017.pdf

Ogłoszenie zamieszczone w BZP na podstawie art. 11 ust. 5 i 7d ustawy pzp.pdf

załącznik 1A – Dokumentacja geotechniczna

załącznik 1B – projekt budowlany

1C- pozwolenie na budowę

Na prośbę oferenta ponownie zamieszczamy plik Instalacje sanitarne/edytowane załącznik 1D

załącznik 1E- Decyzja o wycince drzew i krzewów

Informacja o zmianie terminnu składania ofert.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
SIWZ roboty budowlane – postepowanie ZP-9-2017 po modyfikacji.pdf
Wyjasnienie tresci SIWZ I pytanania 1-200.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ II pytanania 200-352.pdf
załącznik nr 1 G.zip
załącznik nr 1 H.zip
załącznik nr 1 I.zip
załącznik nr 1 J.zip
załącznik nr 1 O.rar
załącznik nr 1 P.zip
załącznik nr 1 U.pdf
załącznik nr 1 V.pdf
załącznik nr 1 Y.pdf
załącznik nr 1K.pdf
załącznik nr 1L – Mapa wraz z warunkami gazowymi.pdf
załącznik nr 1M.zip
załącznik nr 1R.zip
załącznik nr 1S.zip
załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór umowy do postepowania ZP-9-2017 po modyfikacji.pdf

Załącznik nr 1F.pdf

Informacja o pomyłce pisarskiej w nazwie pliku Wyjaśnienia treści SIWZ II.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ II pytania 200-329 ( zmiana tytułu).pdf

Załącznik nr 1F po uzupelnieniu 30-10-2017

załącznik nr 1T.zip

załącznik nr 1N.rar

załącznik nr 1N.zip (ponownie w zip)
Załącznik nr 1F po uzupełnieniu 02-11-2017.pdf
załącznik nr 11 do SIWZ. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx
załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz robót.doc
Wyjaśnienie treści SIWZ III pytania 330-417 i koreferaty.pdf
SIWZ roboty budowlane – postępowanie ZP-9-2017 po zmianach z dnia 02.11.2017- modyfikacja 2.pdf
Informacja o zmianie załącznika nr 2 do SIWZ.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz Ofertowy do postępowania ZP-9-2017 po modyfikacji z dnia 02.11.2017.doc
Załącznik nr 3 do SIWZ – Instrukcja wypelniania JEDZ – do postępowania ZP-9-2017 po zmianie.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz JEDZ- w postępowaniu do postępowania ZP-9-2017 po zmianie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór umowy do postępowania ZP-9-2017 po modyfikacji z dnia 02.11.2017 modyfikacja2.pdf

Informacja o zmianie SIWZ i załączników do SIWZ z dnia 10.11.2017.docx

SIWZ roboty budowlane – postępowanie ZP-9-2017 po zmianach z dnia 10.11.2017- modyfikacja 3.docx

załącznik nr 11 do SIWZ. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia po modyfikacji z 10.11.2017.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz Ofertowy do postępowania ZP-9-2017 po modyfikacji z dnia 10.11.2017.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz JEDZ- w postępowaniu do postępowania ZP-9-2017 po zmianie (2).doc

Informacja po otwarciu ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

——————————-———————————————————————————

Przetarg na zakup i dostawę artykułów stomatologicznych.
1 Opis przedmiotu zamówienia
2 Dane Wykonawcy formularz
3 Formularz oferty na dostawy
4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
5 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitalowej(2)
6 Oświadczeni
7 Załącznik – wykaz osób do SIWZ
8 Formularz asor. cenowy.
9 Projekt umowy stomatologia ze zm.
SIWZ – na stomatologia
Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
—————————————————————————————————————-
Ogłoszenie o zamówieniu
580118-N-2017
na Zakup i dostawę szczepionek
Ogłoszenie
1 Opis przedmiotu zamówienia 2017
2 Dane Wykonawcy formularz
3 Formularz oferty na dostawy
4 Oświadczenie o przynależności go grupy kapitałowej
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
6 Wykaz pracowników
7 Formularz asor. cenowy.
8 Projek umowy doc
SIWZ – na szczepionki
informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę szczepionek
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie Protokołu

Sprostowanie powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
—————————————————————————————————————-
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Warszawa: Zakup i dostawa sprzętu medycznego – autoklawów, EKG, ciśnieniomierze zegarowe,ciśnieniomierze elektroniczne
ZP/6/2017
Ogłoszenie
1. Opis przedmiotu zamówienia
2 Formularz oferty na dostawy
3 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitałowej(2)
„ Oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, należy złożyć w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
5 Dane Wykonawcy formularz
6 Formularz asor. cenowy.
7 Załącznik – wykaz osób do SIWZ
8 Projekt umowy na urządzenia medyczne
SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)
Protokół z otwarcia na stronę
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O PRZETRAGU NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż samochodów ZP/5/2017
Ogloszenie
Regulamin docx 1
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu
SIWZ 1
UMOWA KUPNA 1
Zmiana Ogłoszenie
Modyfikacja Regulaminu
MODYFIKACJA SIWZ 1
Informacja z otwarcia postępowania
Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
—————————————————————————————————————-</p>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer sprawy: ZP/4/2017
Przedmiotem zamówienia – Świadczenie usług inżynieryjnych i kontrolnych na rzecz Zamawiającego w szczególności poprzez sprawowanie funkcji inspektora/ inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz wsparcia technicznego i zapewnienia kompletnej oraz profesjonalnej, wielobranżowej obsługi podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym na terenie dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy.

Ogłoszenie
SIWZ postępowanie ZP-4-2017
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz Ofertowy 
 załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy – Przesłanki wykluczenia
załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy – Warunki udziału
załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy
załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz usług
załącznik nr  7 do SIWZ. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
załącznik nr 8 do SIWZ 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 04.07.2017

 Modyfikacja SIWZ w post. ZP-4-2017 ze zmiana terminu składnia ofert

załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy po modyfikacji z  dnia 04.07.2017

SIWZ postępowanie  ZP-4-2017 Tekst ujednolicony po modyfikacji z dnia 04.07.201720170704081709

Protokół z otwarcia

„ Oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Sprostowanie Protokołu z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Zakup i dostawa materiałów jednorazowych, opatrunków nici chirurgicznych, materiałów do sterylizacji, artykułów ginekologicznych
( zamieszczone w BZP w dniu 2017-05-02, nr ogłoszenia: 77762-2017)
 Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń
1 Opis przedmiotu zamówienia
2 Formularz oferty na dostawy 
3 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitałowej
4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
5 Dane Wykonawcy formularz 
6 Formularz asor. cenowy.
 7 wzór umowy 
 SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ 

Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ 2

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zakup i dostawę środków do dezynfekcji
(  zamieszczone w BZP w dniu 23.03.2017, nr ogłoszenia: 50201-2017)

Ogłoszenie
SIWZ – na dostawe i
1 Opis przedmiotu zamówienia 
2 Formularz oferty na dostawy 
3 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitałowej(2)
4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu w 
5 Dane Wykonawcy formularz
6 Formularz asor. cenowy.
 7 Projekt umowy na dezynfekcje i rekawicejednor. 
 8 Wykaz pracowników 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Zakup i dostawa  środków do dezynfekcji oraz rękawic jednorazowych 
(  zamieszczone w BZP w dniu 02.02.2017, nr ogłoszenia: 34945-2017)
 Ogłoszenie o zamówieniu
 1 Opis przedmiotu zamówienia
 2 Formularz oferty na dostawy 
 3 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitałowej
4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu w 
 5 Dane Wykonawcy formularz 
6 Formularz asor. cenowy.
 7 Projekt umowy na dezynfekcje i rekawicejednor. 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ  2

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o unieważnieniu zadań 

 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety 

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Zakup i dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka

(  zamieszczone w BZP w dniu 2016-12-14 nr ogłoszenia: 366505-2016)

Ogłoszenie

 1 Opis przedmiotu zamówienia

2 Dane Wykonawcy formularz 

 3 Formularz oferty na dostawy

4 Oświadczenie o przynależności go grupy kapitałowej

5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu w

6 Wykaz pracowników

7 Formularz asor. cenowy. 

8 Projekt umowy doc

 SIWZ – na zakup i dostawę szczepionek (pakiety) 

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 na

wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przychodni ze szpitalem jednodniowym na terenie dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy wraz z usługą sprawowania nadzoru autorskiego.

Ogłoszenie

Zmiana w ogłoszeniu: Ogłoszenie_1_12_2016

Wersja spakowana dokumentacji przetargowej : ZP_15_2016

 SIWZ w postępowaniu ZP-15-2016

załącznik nr 1b do SIWZ – Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

załącznik 1 c do SIWZ Wstępne ustalenia – przyłącza

 załącznik nr 1d do SIWZ – Decyzja w sprawie podziału nieruchomości – mapa

załącznik nr 1d do SIWZ – Decyzja w sprawie podziału nieruchomości

załącznik nr 2 do SIWZ  – Formularz ofertowy

załącznik nr 3 do SIWZ – Wzor umowy

 Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz pracowników Zamawiającego

 załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

załączniki 1 a do SIWZ Geotechniczne warunki posadowienia:

Tekst Opracowania

Upr. Geol. Nr VII-1145

ZAŁ. NR 1

ZAŁ. NR 3

ZAŁ. NR 4

ZAŁ. NR  2.1 – 2.6

ZAŁ. NR 2.1

ZAŁ. NR 2.2

ZAŁ. NR 2.3

ZAŁ. NR 2.4

ZAŁ. NR 2.5

ZAŁ. NR 2.6

ZAŁ. NR  5.1 – 5.9

 ZAŁ. NR 5.1

ZAŁ. NR 5.2

 ZAŁ. NR 5.3

 ZAŁ. NR 5.4

 ZAŁ. NR 5.5

 ZAŁ. NR 5.6

 ZAŁ. NR 5.7

 ZAŁ. NR 5.8

 ZAŁ. NR 5.9

ZAŁ. NR  6.1 – 6.5

ZAŁ. NR  6.1

ZAŁ. NR  6.2

ZAŁ. NR  6.3

ZAŁ. NR  6.4

ZAŁ. NR  6.5

załącznik nr 1 do SIWZ – Koncepcja programowo przestrzenna

STRONA T

A_opis_a1_A

B_6

B_7

B_8

B_9

B_10

B_11

B_pzt_1

rzut 1 pietra

rzut 2 pietra

rzut dachu

rzut parteru

Wyjaśnienia treści SIWZ – 1 – z dnia 2 grudnia 2016 r.

Protokół z otwarcia ofert.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Zakup i dostawa szczepionek

(  zamieszczone w BZP w dniu 354335, nr ogłoszenia: 2016-11-29

Ogłoszenie

1 Opis przedmiotu zamówienia 

2 Dane Wykonawcy formularz  

3 Formularz oferty na dostawy

4 Oświadczenie o przynależności go grupy kapitałowej

5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu w

6 Wykaz pracowników

7 Formularz asor. cenowy.

8 Projekt umowy doc 

SIWZ – na zakup i dostawe szczepionek (pakiety)

Protokół z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na zakup i dostawa artykułów stomatologicznych

(  zamieszczone w BZP w dniu 12/07/2016, nr ogłoszenia: 131049 – 2016)

Ogłoszenie do prasy i na tablice ogloszeń 

1 Opis przedmiotu zamówienia

2 Dane Wykonawcy formularz 

3 Formularz oferty na dostawy 

4 Oświadczenie o grupie kapiatalowej

5 Oświadczenie o spełnieniu warunków 

6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

7 Formularz asor. cenowy. 

8 Projekt umowy 

SIWZ 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zestawienie ofert

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na zakup i dostaw materiałów jednorazowych

( zamieszczone w BZP w dniu 05/07/2016, nr ogłoszenia: 119629 – 2016)

Ogłoszenie

1 opis przedmiotu zamówienia 

2 Dane Wykonawcy formularz  

3 Formularz oferty na dostawy 

4 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

5 Oświadczenie o spełnieniu warunków 

6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

7 Formularz asor. cenowy. 

8 Projekt umowy 

SIWZ 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety 

Zestawienie ofert

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Zakup i dostawa artykułów stomatologicznych

( zamieszczone w BZP w dniu 18/04/2016, nr ogłoszenia: 43219 – 2016)

Ogłoszenie  

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2 Dane Wykonawcy formularz  

 3 formularz oferty na dostawy 

4 Oświadczenie  o grupie kapitałowej

 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków 

6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

7 Formularz asor. cenowy 

8 Projekt umowy

SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 Zestawienie ofert 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Wykonanie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji sprzętu i aparatury medycznej

( zamieszczone w BZP w dniu 05/04/2016, nr ogłoszenia: 34383 – 2016)

 Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń

 1 opis przedmiotu zamówienia

 2 Zestawienie sprzetu medycznego w zadaniach

3 Formularz oferty na usługi 

4 Dane Wykonawcy formularz 

 5 Oświadczenie o grupie kapiatalowej 

6 Oświadczenie o spełnieniu warunków 

7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

8 projekt umowy na konserwacje aparatury med. 

SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)  

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na wykonanie napraw sprzętu i aparatury medycznej

( zamieszczone w BZP w dniu 05/04/2016, nr ogłoszenia: 34429 – 2016)

Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń 

 1 opis przedmiotu zamówienia naprawy 

2 Dane Wykonawcy formularz 

3 formularz oferty na usługi 

 4 Zestawienie sprzętu w tabelach

5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

6 Oświadczenie o grupie kapiatalowej

7 Oświadczenie o spełnieniu warunków 

 8 Formularz asor. cenowy.

 9 projekt umowy na naprawy aparatury med.

 SIWZ – naprawy sprzetu (pakiety) 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

Powiadomienie o unieważnieniu zadań 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zestawienie ofert 

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na naprawę sprzętu i aparatury medycznej

( zamieszczone w BZP w dniu 16/03/2016, nr ogłoszenia: 27291 – 2016)

Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń 

1 opis przedmiotu zamówienia naprawy

2 Dane Wykonawcy formularz

3 formularz oferty na usługi 

4 Zestawienie sprzętu w tabelach 

 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

7 Oświadczenie o spełnieniu warunków  

8 Formularz asor. cenowy.

9 projekt umowy na naprawy aparatury med. 

SIWZ – naprawy sprzętu (pakiety)

odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 

 Zestawienie ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o unieważnieniu zadań 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety 

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

( zamieszczone w BZP w dniu 16/03/2016, nr ogłoszenia: 26989 – 2016)

Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń 

1 Opis przedmiotu zamówienia 

2 Dane wykonawcy 

3 Formularz oferty na dostawy 

4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

5 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków 

7 Formularz asor. cenowy.

8 Projekt umowy na dezynfekcyjnych 

SIWZ dezynfekcja II 

Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ 

Zestawienie ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji sprzętu i aparatury medycznej

( zamieszczone w BZP w dniu 14/03/2016, nr ogłoszenia: 25893 – 2016)

Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń

 1 opis przedmiotu zamówienia

2 Zestawienie sprzętu medycznego w zadaniach 

3 Formularz oferty na usługi

 4 Dane Wykonawcy formularz

 5 Oświadczenie o grupie katalogowej

6 Oświadczenie o spełnieniu warunków 

 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

8 projekt umowy na konserwacje aparatury med. 

SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) 

Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Zestawienie ofert 

Powiadomienie o unieważnieniu zadań 

         Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
—————————————————————————————————————-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Zakup i dostaw licencji na motor bazy danych, systemu obsługi rejestracji on-line, systemu rejestracji  świadczeń usług medycznych

(  zamieszczone w BZP w dniu 08/03/2016, nr ogłoszenia: 24141 – 2016)

Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń 

1 Opis przedmiotu zamówienia 

2 Dane wykonawcy 

 3 Formularz oferty na dostawy

 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

5 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków

7 Formularz asor. cenowy. 

8 Projekt umowy docx

9 Projekt umowy na licencje motoru bazy danych docx

SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

Zestawienie ofert

 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Zakup i dostawa środków dezynfekujących i rękawic jednorazowych

( zamieszczone w BZP w dniu 04/03/2016, nr ogłoszenia: 22863 – 2016)

Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń

 1 Opis przedmiotu zamówienia

 2 Dane wykonawcy

3 Formularz oferty na dostawy 

4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

5 Oświadczenie o grupie kapitałowej

 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków

 7 Formularz asor. cenowy

 8 Projekt umowy na dezynfekcje i rekawicejednor

SIWZ

Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zestawienie ofert

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

Powiadomienie o unieważnieniu zadań

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska
—————————————————————————————————————-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na zakup i dostawa kopiarki z automatem do pobierania opłat, sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie

(  zamieszczone w BZP w dniu 02/02/2016, nr ogłoszenia: 11245 – 2016)

Ogłoszenie

1 Opis przedmiotu zamówienia 

2 Dane Wykonawcy formularz

3 Oświadczenie o grupie kapiatalowej

4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

5 Oświadczenie o spełnieniu warunków

6 Formularz oferty na dostawy 

7 Formularz asor. cenowy_

8 Projekt umowy na sprzęt komputerowy docx

9 Projekt umowy na licencje niewylaczne

SIWZ

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ I

Odrzucenie.docx

Powiadomienie o wyborze

Zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

wybór nowego oferenta

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Zakup autoklawów parowych medycznych

(  zamieszczone w BZP w dniu 18/01/2016, nr ogłoszenia: 6067 – 2016)

Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń

1 Opis przedmiotu zamówienia 

2 Autoklaw – specyfikacja techniczna 

3 Dane Wykonawcy formularz 

4 Formularz oferty na dostawy 

5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków

7 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

8 Formularz asor. cenowy.

9 Wykaz dostaw

10 Projekt umowy na urządzenia medyczne

SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

Odpowiedź-na-zapytania-w-sprawie-SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zestawienie ofert

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zakup i dostawę artykułów stomatologicznych
(  zamieszczone w BZP w dniu 30/12/2015, nr ogłoszenia: 357758 – 2015)

Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń
1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2 Dane Wykonawcy formularz 
3 formularz oferty na dostawy 
4 Oświadczenie o grupie kapiatałowej
5 Oświadczenie o spełnieniu warunków
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7 Formularz asor. cenowy.
8 Projekt umowy
SIWZ 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zestawienie ofert

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zakup i dostawę kopiarki
(zamieszczone w BZP w dniu 07/12/2015, nr ogłoszenia: 179985 – 2015)

Ogłoszenie
 1 Opis przedmiotu zamówienia
2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
3 Oświadczenie o grupie kapiatałowej
 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5 Dane Wykonawcy formularz 
6 Formularz oferty na dostawy
7 Formularz asor. cenowy.
8 Projekt umowy na kopiarkę
 SIWZ kopiarka

Odpowiedź na pytania

Zestawienie ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zakup i dostawę szczepionek
zamieszczone w BZP w dniu 30/11/2015, nr ogłoszenia: 175677 – 2015)

Ogłoszenie
1 opis przedmiotu zamówienia 
2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
3 Oświadczenie o grupie kapitałowej
4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5 Dane Wykonawcy formularz
6 Formularz oferty na dostawy
7 Formularz asor. cenowy.
8 Projek umowy na szczepionki
SIWZ – na szczepionki

Modyfikacja załącznik do SIWZ

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

Zestawienie ofert

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na zakup i dostawę urządzeń drukujących oraz Licencji  Motoru Bazy Danych
(  zamieszczone w BZP w dniu 23/11/2015, nr ogłoszenia: 170935 – 2015)
Ogłoszenie
 1 Opis przedmiotu-zamówienia
2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
3 Oświadczenie o grupie kapitałowej
4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5 Dane Wykonawcy formularz
6 Formularz oferty na dostawy
 7 Formularz asor. cenowy.
8 Projekt umowy na urządzenia drukujące docx
 9 Projekt umowy na licencje motoru bazy danych docx
SIWZ

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

Powiadomienie o unieważnieniu zadn

Zestawienie ofert

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

 —————————————————————————————————————-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na zakup i dostaw wagi lekarskiej
(  zamieszczone w BZP w dniu 30/09/2015, nr ogłoszenia: 143171 – 2015)

 Ogłoszenie
 1 OPIS przedmiotu zamówienia
2 Specyfikacja techniczna
3 Oświadczenie o spełnieniu warunków
4 Oświadczenie o grupie kapiatałowej 
 5 Dane Wykonawcy formularz
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7 formularz oferty na dostawy
 8 Formularz asor. cenowy.
9 Wykaz dostaw
10 wzór umowy
SIWZ

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Ogłoszenie

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 Zestawienie ofert.

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

 —————————————————————————————————————-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na zakup i dostawę artykułów stomatologicznych
(  zamieszczone w BZP w dniu 23/09/2015, nr ogłoszenia: 139661 – 2015)

Ogłoszenie
1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2 Dane Wykonawcy formularz
3 formularz oferty na dostawy
4 Oświadczenie o grupie kapiatałowej
5 Oświadczenie o spełnieniu warunków 
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7 Formularz asor. cenowy. 
8 Projekt umowy
SIWZ

Ogłoszenie

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zestawienie ofert

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

 —————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zakup i dostawa aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego oraz narzędzi laryngologicznych
(  zamieszczone w BZP w dniu 27/08/2015, nr ogłoszenia: 127033 – 2015)

Ogłoszenie
SIWZ
1 OPIS przedmiotu zamówienia
2 Laseroterapia
3 Elektroterapia przenośne
4 Elektroterapia – stacjonarne
5 OCT
6 narzędzia laryngologiczne
7 Oświadczenie o grupie kapiatałowej
8 Dane Wykonawcy formularz
9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
10 formularz oferty na dostawy
11 Formularz asor. cenowy.
12 Wykaz dostaw
13 wzór umowy na narzędzia
14 wzór umowy na aparaturę medyczna

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprzęt medyczny

Zestawienie ofert 

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

 —————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zakup i dostawę artykułów stomatologicznych
(  zamieszczone w BZP w dniu 17/06/2015, nr ogłoszenia: 88503 – 2015)
Ogłoszenie
1 Opis przedmiotu zamówienia
2 Dane Wykonawcy formularz
3 formularz oferty na dostawy
 4 Oświadczenie o grupie kapiatałowej
5 Oświadczenie o spełnieniu warunków
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7 Formularz asor. cenowy.
8 wzór umowy na stomatologie
SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zestawienie ofert I

  —————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zakup i dostawę materiałów jednorazowych
(  zamieszczone w BZP w dniu 23/04/2015, nr ogłoszenia: 57483 – 2015)
Ogłoszenie
1 Opis przedmiotu zamówienia
2 formularz oferty na usługi 
3 Dane Wykonawcy formularz 
4 Oświadczenie o grupie kapiatałowej
5 Oświadczenie o spełnieniu warunków
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7 wzór umowy
SIWZ – zakup i dostaw materiałów jednorazowych 

8 Formularz asor. cenowy.

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zestawienie ofert

 —————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na naprawa sprzętu i aparatury medycznej
(  zamieszczone w BZP w dniu 30/03/2015, nr ogłoszenia: 43953 – 2015)

Ogłoszenie
1 opis przedmiotu zamówienia naprawy
2 Dane Wykonawcy formularz 
3 formularz oferty na usługi 
4 naprawy sprzętu- tabele 
5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
6 Oświadczenie o grupie kapitałowej
7 Oświadczenie o spełnieniu warunków
8 Formularz asor. cenowy.
9 projekt umowy na naprawy aparatury med.
SIWZ – uslugi

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Powiadomienie o unieważnieniu zadań

Ogłoszenie o unieważnieniu

 —————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na sprzątanie w budynkach SPZOZ Warszawa-Białołęka
(  zamieszczone w BZP w dniu 25/03/2015, nr ogłoszenia: 42093 – 2015)

Ogłoszenie
1 opis przedmiotu zamówienia
2 Dane Wykonawcy formularz
3 formularz oferty na usługi
4 Oświadczenie o grupie kapiatałowej
5 Oświadczenie o spełnieniu warunków
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7 Wykaz placówek
8 Wykaz sprzętu
9 Wykaz srodków
10 Umowa sprzątanie 2015
Zalącznik do szczególowego opisu zamówienia

SIWZ

powiadomienie o wyborze oferty I

Zestawienie ofert

Ogłoszenie-wynik

 —————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na wykonywanie przeglądów technicznych oraz konserwacja sprzętu i aparatury medycznej
(  zamieszczone w BZP w dniu 19/03/2015, nr ogłoszenia: 38815 – 2015)

Ogłoszenie
1 opis przedmiotu zamówienia nr 1
2 tabele z wykazami sprzętu
3 formularz oferty na usługi 
4 Dane Wykonawcy formularz
5 Oświadczenie o grupie kapitałowej
6 Oświadczenie o spełnieniu warunków
7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
8 Projekt umowy na konserwacje aparatury med. 
SIWZ

Ogłoszenie – unieważnienie

Powiadomienie o unieważnieniu zadań

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Zakup i dostawa artykułów stomatologicznych
(  zamieszczone w BZP w dniu 19/03/2015, nr ogłoszenia: 38621 – 2015)

Ogłoszenie
1 Opis przedmiotu zamówienia 
2 Dane Wykonawcy formularz 
3 formularz oferty na dostawy
4 Oświadczenie o grupie kapitałowej
5 Oświadczenie o spełnieniu warunków
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7 Formularz asor. cenowy.
8 wzór umowy na stomatologie
SIWZ – artykuły stomatologiczne 

Odpowiedź na zapytanie

Powiadomienie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zestawienie ofert 

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na naprawy sprzętu medycznego

(  zamieszczone w BZP w dniu 10/03/2015, nr ogłoszenia: 33321 – 2015)

Ogłoszenie
1 opis przedmiotu zamówienia naprawy
2 Dane Wykonawcy formularz
3 formularz oferty na usługi
4 naprawy sprzętu- tabele
5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
6 Oświadczenie o grupie kapitałowej
7 Oświadczenie o spełnieniu warunków
8 Formularz asor. cenowy.
9 projekt umowy na naprawy aparatury med.
SIWZ – usługi

Odpowiedzi na pytania

Zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

Powiadomienie o unieważnieniu zadań

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej
(  zamieszczone w BZP w dniu 26.02.2015 r. nr ogłoszenia: 26399-2015)
Ogłoszenie
1 opis przedmiotu zamówienia
2 tabele z wykazami sprzetu
3 Dane Wykonawcy formularz
4 Oświadczenie o spełnieniu warunków
5 formularz asortymentowo cenowy
6 Oświadczenie o grupie kapiatałowej
7 formularz  oferty na dostawy,
8 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
9 projekt umowy na konserwacje aparatury med.
SIWZ

odpowiedzi na pytania

Informacja o zmianach w ogłoszeniu

modyfikacja i- zmiana terminu składania ofert

SIWZ- zmiana  04.03.2015r.

1 opis przedmiotu zamowienia  zmiana 04.03.2015r.

2 tabele z wykazami sprzetu – zmiana 04.03.2015 r. 

Zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

Powiadomienie o unieważnieniu zadań

Powiadomienie o wyborze

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Zakup i dostawa artykułów stomatologicznych
( zamieszczone w BZP w dniu 04/12/2014, nr ogłoszenia: 251821 – 2014)

Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń
1 opis przedmiotu zamówienia
2 Dane Wykonawcy formularz
3 formularz asortymentowo cenowy
4 Oświadczenie o grupie kapiatalowej
5 Oświadczenie o spełnieniu warunków
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7 formularz oferty na dostawy
8 wzór umowy na stomatologie
SIWZ – na dostawę i uslugi procedura uproszczona

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Zakup i dostawa szczepionek
(zamieszczone w BZP w dniu 26.11.2014 nr ogłoszenia: 245637-2014)

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dane Wykonawcy formularz
3 Formularz asortymentowo cenowy
4 Oświadczenie o grupie kapitałowej
5 Oświadczenie o spełnieniu warunków
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7 Formularz oferty na dostawy
8 Wzór umowy
9 Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń
10 SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

Modyfikacja do SIWZ

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ- strona

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zakup i dos

Powiadomienie

Unieważnienie
———————–—————————————————————————————–

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Zakup i dostawa szczepionek WZW typu B i WZW typu A
( zamieszczone w BZP w dniu 30/09/2014, nr ogłoszenia: 200879 – 2014)

Ogłoszenie
1 Opis przedmiotu zamówienia
2 Dane Wykonawcy formularz
3 formularz asortymentowo cenowy
4 Oświadczenie o grupie kapitałowej
5 Oświadczenie o spełnieniu warunków
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7 formularz oferty na dostawy
8 wzór umowy
SIWZ – na dostawę

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zakup i dostawę szczepionek
( zamieszczone w BZP w dniu 25/06/2014, nr ogłoszenia: 136413 – 2014)

Ogłoszenie
1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia nr
3 Oświadczenie o spełnianiu warunków
4-Oświadczenie-z-art.24
5 Dane Wykonawcy formularz
6 Formularz asortymentowo cenowy
7 SIWZ -na dostawę szczepionek
8 Wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

powiadomienie

informacja

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zakup i dostawa artykułów stomatologicznych i narzędzi laryngologicznych
( zamieszczone w BZP w dniu 17/04/2014, nr ogłoszenia: 85471 – 2014)

1opis przedmiotu zamówienia,  2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia nr,
3-Oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf4-Oświadczenie-z-art.24,
5 Dane Wykonawcy formularz, 6 formularz asortymentowo cenowy,
7 wzór umowy na stomatologie, 8 SIWZ,
Ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zakup i dostawa artykułów medycznych
( zamieszczone w BZP w dniu 07/04/2014, nr ogłoszenia: 74957 – 2014)

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA2 Oświadczenie o spełnianiu warunków
3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia nr4-Oświadczenie-z-art.24
5 Dane Wykonawcy formularz6 formularz asortymentowo cenowy
7 wzór umowy,  8 SIWZ –  zakup i dostawę
Ogłoszenie

Odpowiedz na Pytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na naprawa sprzętu medycznego
( zamieszczone w BZP w dniu 24/03/2014, nr ogłoszenia: 61905 – 2014)

1 opis przedmiotu zamówienia naprawy,
2 tabele załącznik
3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia nr,
4 Oświadczenie o spełnianiu warunków,
5-Oświadczenie-z-art.24
6-Dane-Wykonawcy-formularz2.pdf,
7 Wzór oferty na usługi 
8 Umowa na 2014 na naprawę,
9 SIWZ – na naprawy sprzętu med. 

Informacja o zmianach (procedura uproszczona)
Modyfikacja
Odpowiedz na pytanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Unieważnienie I

——————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na przegląd i konserwacja aparatury RTG i negatoskopów
( zamieszczone w BZP w dniu 20/03/2014, nr ogłoszenia: 59403 – 2014)

1 opis przedmiotu zamówienia,
2 formularz oferty na dostawy
3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
4 Oświadczenie o spełnianiu warunków,
5 Oświadczenie-z-art.24
6 Dane Wykonawcy formularz,
7 załącznik
8 Wzór Umowa na konserwację,
9 SIWZ – na usługi procedura uproszczona (pakiety)
Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – RTG

——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na naprawa sprzętu medycznego
( zamieszczone w BZP w dniu 11/03/2014, nr ogłoszenia: 51165 – 2014)

1 opis przedmiotu zamówienia naprawy,
2 tabele załącznik
3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia nr
4 Oświadczenie o spełnianiu warunków,
5 Wzór oferty na usługi
6 Dane Wykonawcy formularz,
7 Umowa na 2014 na naprawę 
8 SIWZ – na naprawy sprzetu med.,
9 Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń 
Odpowiedz na pytanie na naprawy sprzętu med.
Powiadomienie o unieważnieniu zadań
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Środki dezynfekcyjne i rękawice
(  zamieszczone w BZP w dniu 28/02/2014, nr ogłoszenia: 43551 – 2014)

Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń
1 opis przedmiotu zamówienia,  2 formularz oferty na dostawy
1 Dane oferenta,
4 formularz asortymentowo cenowy 
5 Oświadczenie z art.24
8 wzór umowy na dezynfekcje i rekawicejednor
SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Modyfikacja

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Odrzucenie oferty 

Informacje o wyborze ofert 

Informacje o wyborze ofert 2

Ogłoszenie – środki dezynfekcyjne i rękawice

Sprostowanie – Ogólne

————————

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przegląd i konserwacja sprzętu medycznego
( zamieszczone w BZP w dniu 19/02/2014, nr ogłoszenia: 32847 – 2014)

1 Dane oferenta,  2 formularz oferty na dostawy 
3 Ogłoszenie do prasy i na tablice ogłoszeń
4 opis przedmiotu zamówienia nr 1
5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
6 Oświadczenie o spełnianiu warunków
7 Oświadczenie z art.24
8 SIWZ – na  usługi procedura uproszczona (pakiety)
9 Wzór Umowa 2014 konserwacja
10 załącznik

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

——————————————————————————————————————–
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na szczepionki
( zamieszczone w BZP w dniu 10/12/2013, nr ogłoszenia: 267319)

   Pliki do pobrania:

Ogłoszenie,   formularz asortymentowo cenowy

Szczegółowy opis zamówienia załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Dane oferenta,    Wzór Umowy załącznik

Wzór oferty na dostawy,   SIWZ – na dostawę szczepionek

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zestawy komputerów i oprogramowania
( zamieszczone w BZP w dniu 02.12.213r, nr ogłoszenia: 258533-2013)

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie,     szczegółowy opis zamówienia

Oświadczenie o spełnianiu warunkówWzór Umowy

SIWZ – na dostawę (pakiety),  Dane oferenta

Załącznik asortymentowo cenowyWzór oferty na dostawy

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na artykuły medyczne j. u i stomatologiczne

( zamieszczone w BZP w dniu 12/11/2013, nr ogłoszenia: 237561 – 2013)

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie,  Formularz asortymentowo-cenowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

SIWZ – na dostawe,   Umowa na jednor.

 Wzór oferty na dostawy,   Artykuły j.u

Artykuły stomatologiczne

Dane Wykonawcy formularz

Powiadomienie o zmianach w SIWZ

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

———————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na sprzęt i aparaturę medyczną

( zamieszczone w BZP w dniu 28/06/2013, nr ogłoszenia: 127517 – 2013)

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety

     Ogłoszenie,    Szczególowy opis zamówienia zał.nr 1

Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ

Odpowiedz na zapytania II

Wzór Umowa  2013
Wzór oferty na dostawy
Dane Wykonawcy-formularz
Formularz Asortymentowo Cenowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

Ogłoszenie 1 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację i naprawy awaryjne wentylacji – (2013-05-09)

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka,

ul. Milenijna 4 , 03-125 Warszawa,

tel. (22) 22 519 33 17, fax (22) 519 33 75,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na konserwację i naprawy awaryjne wentylacji wybrano ofertę:

dla zadania: Konserwacja i naprawy awaryjne wentylacji

START-SERWIS; 01-926 Warszawa; Pabla Nerudy 7/40

Cena oferty – 8 364.00 zł

Uzasadnienie wyboru: najniższa wartość oferty

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

wymiana filtrów

roboczogodzina

Razem

2

START-SERWIS

Pabla Nerudy 7 /40

01-926 Warszawa

80,00

10,00

10,00

100,00

3

ELTRI Sp.z o. o

Plażowa 3

04-666 Warszawa

29,96

5,95

3,13

39,04

1

SKiC Robert Aptacy

Myszkowska 1 /18

03-553 Warszawa

20,24

9,18

3,13

32,55

W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego z Wykonawców:

Warszawa dnia: 2013-05-09


Pliki do sciagniecia ” Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację i naprawy awaryjne wentylacji “
Ogłoszenie 2 Informacja o Wyniku Konkursu – badania mammograficzne – (2013-05-08)

Ogłoszenie Wyniku Konkursu

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa –Białołęka 03-125 Warszawa ul. Milenijna 4, informuje że wyłonił świadczeniodawcę na świadczenia zdrowotne w zakresie badań mammograficznych

Konkurs na świadczenie zdrowotne został rozstrzygnięty dniu 08.05.2013 r. wybrano ofertę

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

ul. Szajnochy 8; 01-637 Warszawa

Warszawa 08.05.2013r


Pliki do sciagniecia ” Informacja o Wyniku Konkursu – badania mammograficzne “
Ogłoszenie 3 Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę foteli obrotowych do gabinetów lekarskich CPV: 39111100-4 – (2013-04-22)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka

ul. Milenijna 4 03-125 Warszawa

Znak sprawy: ZP/15/2013 Warszawa, 2013-04-22

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę foteli obrotowych do gabinetów lekarskich CPV: 39111100-4

 1. Opis przedmiotu zamówienia – fotele obrotowe do biurka w ilości 55 sztuk

Fotel obrotowy z podłokietnikami wykonany z materiałów zmywalnych odpornych na środki dezynfekcyjne. Wyposażony: w regulację wysokości siedziska, które jest obrotowe, w kółka jezdne oraz funkcję TILT – mechanizm łączący siedzisko z podnośnikiem i podstawą, umożliwiający ustawienie wysokości fotela, swobodne bujanie się oraz blokadę w pozycji do pracy. Posiadający ustawianie siły odchyłu fotela poprzez pokrętło, kąt pochylenia do 15 stopni.

Produkt nowy oryginalnie zapakowany

Gwarancja min 24 miesiące

Wymiary: szerokość – min. 62 cm, głębokość – min. 64 cm, wysokość – 106 cm – 115 cm

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie listem, faxem lub e-mailem na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 109 do dnia 2013-04-29 do godz. 09:00.

 1. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Elżbieta Stępka, Krystyna Motyltel. (22) 519 33 17/91 e-mail zaopatrzenie@zozbialoleka.waw.pl


Pliki do sciagniecia ” Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę foteli obrotowych do gabinetów lekarskich CPV: 39111100-4 “
1. formularz.doc
Ogłoszenie 4 Ogłoszenie wyniku postępowania na zakup i dostawę artykułów medycznych i stomatologicznych. – (2013-04-19)

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka,

ul. Milenijna 4 , 03-125 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. (22) 22 519 33 17, fax (22) 519 33 75,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na zakup i dostawa artykułów medycznych i stomatologicznych.

Zadanie nr: 1 wybrano ofertę:

NEOMED Barbara J. Stańczyk;

05-501 Piaseczno; Kajki 18

Cena oferty – 25 501.44 zł

Zadanie nr: 2 wybrano ofertę:

NEOMED Barbara J. Stańczyk;

05-501 Piaseczno; Kajki 18

Cena oferty – 5 880.60 zł

Zadanie nr: 3 wybrano ofertę:

TECHNETSA Sp. z o. o;

03-655 Warszawa; Młodzieńcza 36

Cena oferty – 7 333.20 zł

Zadanie nr: 4 wybrano ofertę:

NEOMED Barbara J. Stańczyk;

05-501 Piaseczno; Kajki 18

Cena oferty – 19 974.76 zł

Zadanie nr: 5 wybrano ofertę:

KOL-DENTAL;

04-175 Warszawa; Ostrobramska 73

Cena oferty – 61 159.80 zł

Zadanie nr: 6 wybrano ofertę:

DANAMED;

03-734 Warszawa; Targowa 66/20

Cena oferty – 4 717.43 zł

NEOMED Barbara J. Stańczyk

Uzasadnienie wyboru: najniższa wartość oferty

NEOMED Barbara J. Stańczyk

Uzasadnienie wyboru: najniższa wartość oferty

NEOMED Barbara J. Stańczyk

Uzasadnienie wyboru: najniższa wartość oferty

KOL-DENTAL

Uzasadnienie wyboru: najniższa wartość oferty

TECHNETSA Sp. z o. o

Uzasadnienie wyboru: najniższa wartość oferty

DANAMED

Uzasadnienie wyboru: najniższa wartość oferty

Zadania unieważnione: brak

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium – liczba pkt

Razem

1 – artykuły medyczne j.u NEOMED Barbara J. Stańczyk

Kajki 18; 05-501 Piaseczno1 – Cena (koszt) – 100.00100,001 – artykuły medyczne j.uBialmedMarii Konopnickiej 11a12-230 Biała Piska1 – Cena (koszt) – 99.6499,641 – artykuły medyczne j.uEmPirEum Piotr DopieralskiModlińska 121;05-110 Jabłonna1 – Cena (koszt) – 79.4279,422 – artykuły ginekologiczneDANAMEDTargowa 66/20; 03-734 Warszawa1 – Cena (koszt) – 74.5574,552 – artykuły ginekologiczneNEOMED Barbara J. StańczykKajki 18; 05-501 Piaseczno1 – Cena (koszt) – 100.00100,002 – artykuły ginekologiczneGórnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. oul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze1 – Cena (koszt) – 99.8699,862 – artykuły ginekologiczneEmPirEum Piotr DopieralskiModlińska 121;05-110 Jabłonna1 – Cena (koszt) – 80.3580,352 – artykuły ginekologiczneROVERS POLSKA Sp. z o. o.Stołeczna 10 ; 05-501 Piaseczno1 – Cena (koszt) – 59.1859,183 – nici chirurgiczneTECHNETSA Sp z o. oMłodzieńcza 36; 03-655 Warszawa1 – Cena (koszt) – 100.00100,003 – nici chirurgiczneAesculap-Chifa Sp z o. oTysiąclecia 14;64-300 Nowy Tomyśl1 – Cena (koszt) – 74.7074,704 – opatrunkiNEOMED Barbara J. StańczykKajki 18; 05-501 Piaseczno1 – Cena (koszt) – 100.00100,005 – artykuły stomatologiczneDANAMEDTargowa 66/20; 03-734 Warszawa1 – Cena (koszt) – 91.0591,055 – artykuły stomatologiczneKOL-DENTALOstrobramska 73; 04-175 Warszawa1 – Cena (koszt) – 100.00100,005 – artykuły stomatologiczneTECHNETSA Sp. z o. oMłodzieńcza 36 03-655 Warszawa1 – Cena (koszt) – 98.9398,935 – artykuły stomatologiczneSALUS INTERNATIONAL Sp. z o. oPuławskiego 9; 40-273 Katowice1 – Cena (koszt) – 95.6395,635 – artykuły stomatologiczneUNIMED Specjalistyczne Zaopatrzenie MedyczneSenatorska 18; 18-400 Łomża1 – Cena (koszt) – 81.1581,156 – artykuły do sterylizacjiDANAMEDTargowa 66/20; 03-734 Warszawa1 – Cena (koszt) – 100.00100,006 – artykuły do sterylizacjiOSS Sp. z o.o.Starowiejska 65/67; 80-534 Gdańsk1 – Cena (koszt) – 99.6199,616 – artykuły do sterylizacjiEmPirEum Piotr DopieralskiModlińska 121;05-110 Jabłonna1 – Cena (koszt) – 93.6493,646 – artykuły do sterylizacjiTECHNETSA Sp. z o.oMłodzieńcza 36; 03-655 Warszawa1 – Cena (koszt) – 59.8859,88

W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego z wykonawców

Warszawa dnia: 2013-04-19

System ProPublico © Datacomp Strona 2/2


Pliki do sciagniecia ” Ogłoszenie wyniku postępowania na zakup i dostawę artykułów medycznych i stomatologicznych. “
Ogłoszenie 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na artykuły biurowe 2013/04/09 – (2013-04-09)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na artykuły biurowe

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka Milenijna 4 / 109 03-125 Warszawa

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Elżbieta Stępka, Krystyna Motyltel. (22) 519 33 17./91 e-mail zaopatrzenie@zozbialoleka.waw.pl

Tryb zamówienia: pozaustawowe

Adres strony internetowej na której zamieszczona są informacje www.zozbialoleka.waw.pl /przetargi

Przedmiot – artykuły biurowe CPV –30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 109 do dnia 2013-04-15 do godz. 09:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Warszawa dnia: 2013-04-09


Pliki do sciagniecia ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na artykuły biurowe 2013/04/09 “
1. artykuly_papiernicze.zip Artykuły papiernicze
2. Zaproszenie_do_skladania_ofert.doc Zaproszenie do składania ofert
Ogłoszenie 6 Ogłoszenie wyniku na sprzątanie w obiektach SPZOZ – (2013-03-28)

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka,

ul. Milenijna 4 ; 03-125 Warszawa, woj. mazowieckie

tel. (22) 22 519 33 17, fax (22) 519 33 75,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na sprzątanie w obiektach SPZOZ.

Wybrano ofertę:

dla zadania: sprzątanie w obiektach SPZOZ

PROMEL -Beata Ksionek

03-335 Warszawa ul. Syrokomli 7/13/96

Cena oferty – 486 432.00 zł

Uzasadnienie wyboru: najniższa wartość oferty

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

3

PROMEL -Beata KsionekSyrokomli 7/13 /96;03-335Warszawa

100,00

100,00

2

Konsorcjum CLAR SYSTEM S.AJanickiego 20b ; 60-542 Poznań

99,61

99,61

1

DGP CLEAAN Partner Sp. z o. oN. M .Panny 5e ; 59-220 Legnica

71,35

71,35

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców:

Warszawa dnia: 2013-03-28


Pliki do sciagniecia ” Ogłoszenie wyniku na sprzątanie w obiektach SPZOZ “
Ogłoszenie 7 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na drobny sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych – (2013-03-26)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na drobny sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka Milenijna 4 03-125 Warszawa

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Elżbieta Stępka – tel. (22) 519 33 17 Krystyna Motyl – tel. (22) 519 33 91

Tryb zamówienia: uproszczone (pozaustawowe)

Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest opis zamówienia oraz formularze :www.zozbialoleka.waw.pl /przetargi

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: drobny sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych

Wspólny Słownik Zamówień: 37420000-8 – Sprzęt gimnastyczny

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: minimum 14 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 109 do dnia 2013-04-04 do godz. 09:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Warszawa dnia: 2013-03-26


Pliki do sciagniecia ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na drobny sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych “
1. formularze.doc
Ogłoszenie 8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę dostępu do Internetu – (2013-03-15)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługę dostępu do Internetu

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka

ul. Milenijna 4; 03-125 Warszawa

Tryb zamówienia: pozaustawowe

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest opis istotnych warunków zamówienia:www.zozbialoleka.waw.pl /przetargiusługa dostępu do Internetu

Wspólny Słownik Zamówień: 72411000-4 – Dostawcy usług internetowych (ISP)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 109 do dnia 2013-03-19 do godz. 09:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym są: : Krystyna Motyl i Elżbieta Stępka – tel. (22) 519 33 91/17

Warszawa dnia: 2013-03-15


Pliki do sciagniecia ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę dostępu do Internetu “
1. Zaproszenie_do_skladania_ofert_w_zapytaniu_ofertowym.doc Zaproszenie do składania ofert
Ogłoszenie 9 Konserwacja instalacji i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej – (2013-02-27)
OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka ul. Milenijna 4; 03-125 Warszawa

Tryb zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Przedmiotem Zamówienia jest „konserwacja instalacji i urządzeń służących ochronieprzeciwpożarowej” dotyczącej : CPV- 75251110-4

 1. Systemu sygnalizacji pożaru POLON 4800

 2. Systemu odymienia D + H

 3. Warunków ewakuacji z budynku (system sterowania drzwiami)

Zakres prac :

 1. przegląd i kontrola sprawności zadziałania centrali pożarowej, optycznych i jonowych czujek dymu (161 szt.), sygnalizatorów akustycznych przycisków ROP,

 2. przegląd i kontrola sprawności zadziałania centrali odymienia, czujek dymu, włączników oddymienia, przycisków przewietrzania, klap dymowych.

 3. pomiar szczelności jonowych czujek dymowych potwierdzony protokołem.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania aktualne uprawnienia zawodowe niezbędne do wykonywania w/w działalności

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena za wykonanie zadania

100 %

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 109 do dnia 2013-03-05 do godz. 09:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym są:

Elżbieta Stępka – tel. (22) 519 33 17 e-mail: zaopatrzenie@zozbialoleka.waw.pl

Krystyna Motyl – tel. (22) 519 33 91

Warszawa dnia: 2013-02-27


Pliki do sciagniecia ” Konserwacja instalacji i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej “
Ogłoszenie 10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia/wydzierżawienia – (2013-02-26)
Adres nieruchomości:

Pliki do sciagniecia ” Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia/wydzierżawienia “
1. Wykaz_najmu_nr_1234_na_rok_2013.zip Wykaz najmu w wersji xls
Ogłoszenie 11 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na środki dezynfekcyjne i rękawice – (2013-02-21)

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka,

ul. Milenijna 4 , 03-125 Warszawa,

tel. 22 519 33 17, fax 22 519 33 75,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na środki dezynfekcyjne i rękawice.

Zadanie nr: 1 Wybrano ofertę:

SCHULKE POLSKA 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8

Cena oferty – 16 707.72 zł

Zadanie nr: 2 Wybrano ofertę:

MEDIM

05-500 Piaseczno ul. Puławska 45B

Cena oferty – 46 865.32 zł

Zadanie nr: 3 Wybrano ofertę:

INTERGOS Sp. z o. o.

43-300 Bielsko Biała ul. Legionów 59 A

Cena oferty – 22 281.86 zł

INTERGOS Sp. z o. o.

Uzasadnienie wyboru: najniższa wartość oferty

SCHULKE POLSKA

Uzasadnienie wyboru: najniższa wartość oferty

MEDIM

Uzasadnienie wyboru: najniższa wartość oferty

Zadania unieważnione: nie dotyczy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium – liczba pkt

Razem

1 – środki dezynfekcyjne SCHULKE POLSKARydygiera 8; 01-793 Warszawa 1 – Cena (koszt) – 100.00 100,00
2 – środki do dezynfekcji MEDIMPuławska45B; 05-500 Piaseczno 1 – Cena (koszt) – 100.00 100,00
3 – rękawice INTERGOS Sp. z o. o.Legionów 59 A; 43-300 Bielsko Biała 1 – Cena (koszt) – 100.00 100,00
3 – rękawice SORIMEX Sp.z o.oRówninna 25; 87-100 Toruń 1 – Cena (koszt) – 98.54 98,54
3 – rękawice NEOMED Barbara J.StańczykKajki 18; 05-501 Piaseczno 1 – Cena (koszt) – 91.47 91,47
3 – rękawice MERCATOR Medical S. AHeleny Modrzejewskiej 3031-327 Kraków 1 – Cena (koszt) – 88.09 88,09

W toku postępowania nie odrzucone zostały żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego z Wykonawców.

Warszawa dnia: 2013-02-21


Pliki do sciagniecia ” Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na środki dezynfekcyjne i rękawice “
Ogłoszenie 12 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejeszej oferty na naprawę sprzętu medycznego – (2013-02-07)

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka,

ul. Milenijna 4 ; 03-125 Warszawa, woj. mazowieckie

tel. (22) 22 519 33 17, fax (22) 519 33 75,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na naprawę sprzętu medycznego.

Zadanie nr: 2 Wybrano ofertę:

El-Med Wiesław Walaszczyk

03-506 Warszawa; Poleska 3 Cena oferty – 123.00 zł

Zadanie nr: 3 Wybrano ofertę:

El-Med Wiesław Walaszczyk

03-506 Warszawa; Poleska 3 Cena oferty – 123.00 zł

Zadanie nr: 8 Wybrano ofertę:

Serwis Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych

03-301 Warszawa ; Jagiellońska 74 Cena oferty – 95.00 zł

Zadanie nr: 10 Wybrano ofertę:

El-Med Wiesław Walaszczyk

03-506 Warszawa; Poleska 3 Cena oferty – 123.00 zł

Zadanie nr: 13 Wybrano ofertę:

El-Med Wiesław Walaszczyk

03-506 Warszawa; Poleska 3 Cena oferty – 123.00 zł

Zadanie nr: 14 Wybrano ofertę:

El-Med Wiesław Walaszczyk

03-506 Warszawa; Poleska 3 Cena oferty – 123.00 zł

Serwis Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych

Uzasadnienie wyboru: maksymalna ilość punktów

El-Med Wiesław Walaszczyk

Uzasadnienie wyboru: maksymalna ilość punktów

El-Med Wiesław WalaszczykUzasadnienie wyboru: maksymalna ilość punktówEl-Med Wiesław WalaszczykUzasadnienie wyboru: maksymalna ilość punktówEl-Med Wiesław Walaszczyk

Uzasadnienie wyboru: maksymalna ilość punktów

El-Med Wiesław Walaszczyk

Uzasadnienie wyboru: maksymalna ilość punktów

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 1; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12; 15; 16 ;17; 18Uzasadnienie: brak ofert

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium – liczba pkt

Razem

2 – detektory i KTG El-Med Wiesław Walaszczyk

Poleska 3; 03-506 Warszawa1 – Cena (koszt) – 80.002 – czas reagowania – 20.00100,003 – urządzenia myjące i dezynfekująceEl-Med Wiesław WalaszczykPoleska 3; 03-506 Warszawa1 – Cena (koszt) – 80.002 – czas reagowania – 20.00100,008 – aparaty RTGSerwis Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń MedycznychJagiellońska 74; 03-301 Warszawa1 – Cena (koszt) – 80.002 – czas reagowania – 20.00100,0010 – aparaty EKGEl-Med Wiesław WalaszczykPoleska 3; 03-506 Warszawa1 – Cena (koszt) – 80.002 – czas reagowania – 20.00100,0013 – lampy bakteriobójcze i bezcienioweEl-Med Wiesław WalaszczykPoleska 3; 03-506 Warszawa1 – Cena (koszt) – 80.002 – czas reagowania – 20.00100,0014 – unity stomatologiczne i laryngologiczneEl-Med Wiesław WalaszczykPoleska 3; 03-506 Warszawa1 – Cena (koszt) – 80.002 – czas reagowania – 20.00100,00

W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego z Wykonawców:

Warszawa dnia: 2013-02-07


Pliki do sciagniecia ” Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejeszej oferty na naprawę sprzętu medycznego “
Ogłoszenie 13 Zamówienie na Pogotowie techniczne – (2013-02-05)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Pogotowie techniczne

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka Milenijna 4 03-125 Warszawa

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym są: Elżbieta Stępka – tel. (22) 519 33 17

Krystyna Motyl – tel. (22) 519 33 91

Tryb zamówienia: uproszczone (pozaustawowe)

Przedmiotem Zamówienia jest „Pogotowie techniczne” w zakresie wykonawstwo awaryjnych napraw wewnętrznych i zewnętrznych instalacji: hydraulicznych, kanalizacyjnych elektrycznych,

Usługi w/w świadczone mają być całodobowo łącznie z dniami wolnymi i świętami. Czas reakcji na awarię do 1godziny.

Wspólny Słownik Zamówień: 50700000-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania aktualne uprawnienia zawodowe niezbędne do wykonywania w/w działalności (uprawnienia elektryczne do 15KV)Udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w /w zakresie

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Miesięczny ryczałt za gotowość

60 %

2

Roboczogodzina w dni robocze

20%

3

Roboczogodzina w dni wolne i święta

20%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 109 do dnia 2013-02-11 do godz. 09:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Warszawa dnia: 2013-02-05

<


Pliki do sciagniecia ” Zamówienie na Pogotowie techniczne “
1. formularz_ofertowy.doc Formularz ofertowy
Ogłoszenie 14 Konkurs ofert na zawieranie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – (2013-02-05)

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka

z siedzibą w Warszawie przy ul. Milenijnej 4 działając na podstawie: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z póź. zmian) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz. 1027)

Ogłasza konkurs ofert na zawieranie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej :

Pakiet nr 1

 1. lekarz specjalista w zakresie – ortopedii i traumatologii
 2. lekarz specjalista w zakresie – okulistyki
 3. lekarz specjalista w zakresie – kardiologii z umiejętnością wykonywania echokardiografii i prób wysiłkowych
 4. lekarz specjalista w zakresie – gastroenterologii i endoskopii przewodu pokarmowego

 5. lekarz medycyny pracy

 6. lekarz specjalista w zakresie – ginekologii z umiejętnością diagnostyki USG ginekologiczno – położniczej

 7. lekarz specjalista w zakresie – chirurgii ogólnej

 8. lekarz specjalista w zakresie – otolaryngologii

Pakiet nr 2

 1. lekarz dentysta w zakresie ogólnostomatologicznym dla dzieci i dorosłych oraz protetyki

Przedmiotem Konkursu jest świadczenie w/w usług dla 23 000 ubezpieczonych osób w okresie od01.03.2013r do 28.02.2014r

Materiały dotyczące konkursu ofert są dostępne w siedzibie SPZOZ Warszawa -Białołęka przy ul. Milenijnej 4 pok. 109 i na stronie internetowej www.zozbialoleka.waw.pl

Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2013r o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2013r o godz. 1100. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka w Warszawie przy ul. Milenijna 4 pok. 109

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 18.02.2013r w siedzibie.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert jak również odwołania Konkursu.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Wszelkie informacje o konkursie ofert można uzyskać w: Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka w Warszawie przy ul. Milenijna 4 I p. pok. 109 lub pod numerem telefonu 022 519 33 17 i 519 33 91

Udzielający zamówienia zaprasza do składania ofert.

Warszawa dn. 05.02.2013r