Aktualne

Ogłoszenie o zamówieniu
na usługi- przeglądy,konserwacja oraz naprawy sprzętu medycznego
Ogłoszenie
1 opis przedmiotu zamówienia naprawy
2 opis przedmiotu zamówienia
3 Zestawienie sprzętu medycznego do przeglądów oraz napraw
4 Dane Wykonawcy formularz
5 Formularz  oferty na usługi
6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
7 Formularz asor. cenowy.
8 Załącznik – wykaz osób do SIWZ
9 załącznik do SIWZ Wykaz usług
10 załącznik SIWZ. Wykaz osób skierowanych do realizacji zam
11 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitałowej(2)
12 Projekt umowy na przegląd, konserwacje i naprawy aparatur
SIWZ postepowanie ZP-4-2018 (2) (1)pp

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

Protokół z otwarcia ofert 

Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-
Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi- przeglądy,konserwacja oraz naprawy sprzętu medycznego
Ogłoszenie
1 opis przedmiotu zamówienia naprawy
2 opis przedmiotu zamówienia
3 zestawienie sprzętu – naprawy
4 zestawienie sprzętu – konserwacja
5 Dane Wykonawcy formularz
6 Formularz  oferty na usługi
7 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
8 Formularz asor. cenowy.
9 Załącznik – wykaz osób do SIWZ
10 załącznik do SIWZ Wykaz usług
11 załącznik SIWZ. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
12 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitalowej(2)
13 projekt umowy na konserwacje aparatury med.p
SIWZ postępowanie ZP-3-2018  (2) (1)pp
Modyfikacja Projektu Umowy
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

  —————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o zamówieniu

na sprzątanie pomieszczeń

Ogłoszenie

1 opis przedmiotu zamówienia

2 Dane Wykonawcy formularz

3 Formularz oferty na dostawy

4 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitałowej(2)

5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu w

6 Załącznik – wykaz osób do SIWZ

8 Projekt umowy na sprzątanie 2018

SIWZ – sprzątanie 2018_

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ – SPROSTOWANIE W ZAKRESIE ILOŚCI MIESIĘCY

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

8 Modyfikacja projektu umowy na sprzatanie 2018

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

  —————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup i dostawę środków do dezynfekcji  oraz rękawic jednorazowych.

Ogłoszenie

1 Opis przedmiotu zamówienia

 3 Formularz oferty na dostawy

 4 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitałowej(2)

5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu w 

6 Załącznik – wykaz osób do SIWZ

7 Formularz asor. cenowy.

8 Projekt umowy na dezynfekcje i rekawicejednor_

SIWZ – dezynfekcja

Odpowiedzi

Protokół z otwarcia

Korekta do protokołu z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

 —————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o zamówieniu

na Zakup i dostawę szczepionek
Ogłoszenie
1 Opis przedmiotu zamówienia
2 Dane Wykonawcy formularz
3 Formularz oferty na dostawy
4 Oświadczenie-o-przynależności-go-grupy-kapitałowej(2)
5 Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu.docx
6 Wykaz pracowników
7 Formularz asor. cenowy.
8 Projek umowy doc
SIWZ – na szczepionki

Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o zamówieniu

na Zakup i dostawę szczepionek

ZP/10/2017

Ogloszenie .docx
SIWZ – na szczepionki.docx
1 Opis przedmiotu zamowienia I xlsx.xlsx
2 Dane Wykonawcy formularz.doc
3 Formularz oferty na dostawy.docx
4 Oswiadczenie-o-przynaleznosci-go-grupy-kapitalowej(2).docx
5 Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu.docx
6 Wykaz pracownikow.docx
7 Formularz asor. cenowy..xlsx
8 Projek umowy doc.doc

Protokół z otwarcia z ofert.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska

—————————————————————————————————————-

Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym na terenie dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy. Postępowanie nr ZP/9/2017 – roboty budowlane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieścił/a: Marzena Rutkowska