Przychodnia ze szpitalem jednodniowym – wizualizacja inwestycji

—————————————————————————————————————–

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka rozpoczął swoją działalność 1 września 2000r.

Główną misją SPZOZ Warszawa – Białołęka jest zapewnienie Pacjentom kompleksowej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistyki, Rehabilitacji, Stomatologii, Psychiatrii, Medycyny Pracy

Działalność medyczna prowadzona jest w trzech placówkach:
– Poradnia Rodzinna i Specjalistyczna przy ul. Milenijnej 4
– Poradnia Rodzinna (filia nr 1) przy ul. Marywilskiej 44
– Przychodnia Rejonowa przy ul. Majorki 53

—————————————————————————————————————–

Aktualości

OGŁOSZENIE O KONKURSIE I SPECYFIKACJA  OFERT

na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym. 

Ogłosznie 

.